Veenuse retrogratsioon, abielud ja lahutused Eestis

Veenuse retrogratsioon, abielud ja lahutused Eestis

On astroloogiline hüpotees, et Veenuse retrogratsioon toob kaasa muutused suhetes ja inimkäitumises, mistõttu võtsin uurimise alla abielud ja lahutused, sest Veenuse ühed olulisemad märksõnad on suhe, partnerlus ja kaaslane. Keskendusin perioodile 2011-2020 ja vahemikuna retrograadsuste lõikes. Aastatel 2011-2020 oli Veenus retrograadne 6. korral (2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020).

Kui vaadata abielude sõlmimist, siis ainult ühel juhul kaasnes retrograadsusega keskmisest hälbelisem käitumine (hälbeline, st keskmisest kõrvale kalle). 2015 aasta retrograadsuse ajal sõlmiti abielusid rohkem, kui tavaliselt. Seda sellepärast, et abiellumisel on väljakujunenud kindel sesoonsus, st hooajalisus. Kuna retrograadsus oli samal ajal, mil on abiellumise tippaeg ehk suvi, siis põhjuslikku seost siit ei leia. Samas oli 2015 aasta Veenuse retrograadsuse puhul iseloomulik Jupiteri seotus, mida teiste retrograadsuste puhul ei esinenud. 2015 aastal oli Veenuse ja Jupiteri ühendus Lõvis + Saturni 10. aspekt Skorpionist. Selline kombinatsioon soosib joviaalse, helde ja kuningliku liidu loomist. 2014 ja 2017 aasta retrograadsuste puhul oli iseloomulik näitaja Veenuse üksindus. Veenusel puudus toetus, st puudub entusiasm ja soov oma armastust väljendada. 2012, 2018 ja 2020 retrograadsuste puhul oli Veenuse olukord parem, sest asus heas märgis + oli sõprade toetus. Üldiselt abielluti retograadsuste ajal keskmisest rohkem kui sama aasta teistel perioodidel, kuigi muutuja ei olnud suur (4/6).

Lahutuste analüüsimine annab hoopis vastupidise kõvera kui abiellumine. 2015 aasta retrograadsuse ajal langes lahutuste arv keskmisest madalamale. Teiseks lahutamise puhul ei esinenud sesoonsust, st hooajalisust, mis on ka loogiline, sest lahutada saab iga ilmaga. Kui abiellumise puhul oli keeruline luua astroloogilist seost, siis lahutuste puhul tuleb ilmsiks see, mis abiellumise puhul sai nenditud, kuid mitte seostatud ehk Jupiteri kaitsev ja toetav omadus. Jupiter kaitseb seda, mis on hea ja õige. Lahutuste kõveral nähtub hästi asjaolu, et Jupiter kaitseb, sest kõikide teiste retrograadsuste puhul pole Jupiteril sellist mõju kui 2015 aasta retrograadsuse ajal. 2020 retrograadsuse ajal aspektis Jupiter Kaljukitsest, st kõver on suures languses. 2015 aastal oli Jupiter ühenduses, samas 2020 aastal Jupiter aspektis Veenust, st ühendus on alati dünaamilisem ja tuntavam kui aspekt.

Näeme, et retrograadsuse ajal inimesed kipuvad rohkem lahutama kui abielluma, mis on ka mõistetav, sest retrograadsus võib mingil määral tuua esile vanad haavad, tekitada emotsionaalset distressi ja luua suhtest täiesti uue arusaamise (kõverpeegli efekt). Tuli esile, et retrograadsusest olulisem on märgiline positsioon ja toetus teistelt planeetidelt. 2015 aasta on hea näide, kus toimus keskmisest rohkem abiellumisi ja keskmisest vähem lahutusi. Seda soosis Veenuse ja Jupiteri ühendus Lõvi + Saturni 10. aspekt Skoprionist. Nii abiellumine ja lahutamine vajavad natuke rohkem kui taevaste jõudude soosingut. Lõplik järeldus on, et retrograadsus toob esile väikse muutuse käitumises, kuid mitte midagi erilist. Muutused võivad olla ka seotud mingite teiste faktoritega, mida siia uuringusse ei ole kaasatud. Retrograadsus tõi halva sündmuse puhul (lahutus) esile suurema kõvera ja muutuse käitumises, kui hea sündmuse puhul. Kas saab järeldada, et retrograadsus on seotud suhteprobleemidega?

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,