Shadbala – planetaarne muskel

Shadbala – planetaarne muskel

Shadbala on astroloogiline ja tehniline kalkulatsioon, et saada aimu planeetide tugevusest ja “musklist”. Me vajame shadbala mõistmist, et saada aru, milliseid tulemusi annavad planeedid ja joogad oma dashade ajal. Shadbala koosneb kuuest erinevast tugevusest. Iga tugevus väljendab aspektide, planeetide ja märkide tugevust. Nõrgad planeedid toovad esile planeedi ebameeldivad omadused või on tulemusteta ja tugevad planeedid toovad esile planeedi positiivsed omadused.

Sünnikaardi majade ja nende valitsejate tugevused on samuti väga tähtsad, sest majade tugevused on otseses seoses majades esinevate tulemustega. Näitena, kui 2 maja on nõrk ning valitseja samuti, ei saa oodata 2 majaga ja tema valitsejaga seoses häid tulemusi. Täielik Shadbala on kõikide Balade summa, mida arvutatakse ruupiates või viruupiates. Üks ruupia on 60 viruupiat. Enamik tugevusi määratakse vahemikus 0 kuni 60 viruupiat, kus 0 on väga nõrk ning 60 väga tugev. Antud kontekstis on viruupia või ruupia ühik, tehniline termin, mille abil mõõdistatakse.

Mõnel Balal, näiteks Drekkana Bala, on maksimaalne väärtus ainult 30 viruupiat. Parasara toob välja igale planeedile vajaliku tugevuse, millest saame lugeda planeedi tugevaks. Seega on neil planeetidel head efektid ning planeedid alla vajaliku summa toovad halbu tulemusi.

Shadbala tüübid

On olemas 6 põhilised Shadbala tüüpi. Toon Shadbalade hierarhiast ning nende tähendusest ülevaate.

1) Sthana Bala – positsiooniline tugevus

2) Dig Bala – otsene tugevus

3) Kala Bala – ajutine tugevus

4) Chestha Bala – liikuv tugevus

5) Naisargika Bala – loomulik tugevus

6) Drig Bala – aspektide tugevus

Sthana Bala

Sthana Bala on planeetide positsiooniline tugevus, mis sõltub otseselt planeetide märgilisest asetusest. Sthana Balal on 5 osa, mille kokku liitmisel saame teada täieliku Sthana Bala.

1) Uchcha Bala – kõrgendatuse tugevus

2) Saptavargaja Bala – divisjoniline tugevus ehk positsioonid erinevates divisjoni kaartides

3) Ojhajugmariamsa Bala – asetused ebatavalistes navamsades

4) Kendradi Bala – asetused nurga või tipu majades

5) Drekkana Bala – planeetide kraadilised asetused

Tabel 1 Sthana Bala

Planeet/kraad 0-10° 10-20° 20-30°
Päike, Marss, Jupiter 15 0 0
Kuu, Veenus 0 15 0
Merkuur, Saturn 0 0 15

Tabelist 1 nähtub, millestel kraadidel asuvad planeedid kõige tugevamas ja kõige nõrgemas positsioonis. Tulised planeedid, Päike, Marss ja Jupiter, saavutavad suurima sthana bala märgi esimesel kümnel kraadil. Emotsionaalsed planeedid, Veenus ja Kuu, väljendavad kõige tugevamat positsiooni märgi keskmistel kraadidel. Pragmaatilised planeedid väljendavad enim tugevust märgi lõpukraadidel.

Dig Bala

Dig Bala on planeetide otsene tugevus, millel on väga suur mõju planeetide tulemustele. Planeedid, millel on kõrge dig bala, toovad positiivseid tulemusi. Planeedid, millel on madal dig bala, tekitavad takistusi ning toovad vastupidised efektid. Iga planeet omab otsest tugevust nurgamajades. Nurgamajad on 1, 4, 7 ja 10 maja. Dig Bala on vahemaa planeedi positsiooni ning suurima tugevuse punktist. Dig Bala saab olla vahemikus 0 kuni 60 viruupiat.

Tabel 2 Dig Bala

Planeet Tugevam punkt Nõrgim punkt
Päike, Marss Karmasthana, kümnes maja Bandusthana, neljas maja
Merkuur, Jupiter Tanusthana, esimene maja Yuvatisthana, seitsmes maja
Kuu, Veenus Bandhusthana, neljas maja Karmasthana, kümnes maja
Saturn Yuvatisthana, seitsmes maja Tanusthana, esimene maja

 

Tabelis 2 näeme, et tugevam maja/punkt on lähtekohaks nõrgema punkti/maja määramisel, mis asub alati 180º vastaspool. Päike ja Marss omavad tugevamat dig bala karmasthanas, kui nõrgim dig bala tuleneb bandusthanast (10. maja ja 4. maja on teine teise suhtes vastamisi). Merkuur ja Jupiter saavad dig bala lagnal, vastukaaluks yuvatibava, mis on nende jaoks nõrgim punkt/maja. Saturni tugevam punkt/maja asub vastupidiselt Merkuurile ja Jupiterile yuvatibavas. Kuu ja Veenuse tugevam punkt asub bandusthanas ja nõrgim punkt karmasthanas.

Kala Bala

Kala Bala on planeetide ajutised tugevused, mis tulenevad erinevatest ajalistest märkidest. Kala Bala koosneb 6-st erinevast tüübist:
1) Nathonatha Bala – reziimi tugevus (öö/päev). Kuu, Marss ja Saturn on tugevaimad öösel ning nõrgad päeval. Päike, Jupiter ja Veenus on tugevaimad päeval ning nõrgemad öösel. Merkuur saab alati maksimaalse tugevuse.
2) Paksha Bala – Kuufaasiline tugevus. Head planeedid saavad maksimaalse Paksha Bala täiskuu ajal ning minimaalse Paksha Bala kuu loomise ajal. Halbade planeetide puhul on kalkulatsioon vastupidine.
3) Tribhaga Bala – Öö ja päev
4) Varsha Masa Dina Hora Bala – Aasta, kuu, päeva ja tunni tugevus
5) Yudhdha Bala – Planetaarse sõja tugevusPlanetaarne sõda toimub kui näiteks on Mars ja Saturn 1˚ kaugusel üksteisest.
6) Ayana Bala – Pööripäevaline tugevus

Chestha Bala

Chestha Bala on planeetide liikuv tugevus, mis rakendub kõikidele planeetidele, va Päike ja Kuu. Ülejäänud viis planeeti võivad olla kuues erinevas liikumisfaasis.
1) Otsene, aga aeglane
2) Otsene ning normaalne
3) Otsene, aga kiire
4) Paigal
5) Retrogratsioonis
6) Integressioon – liikumine ühest märgist teise

Retrogratsioon on chestha cala kohaselt väga tugev. Retrograadne planeet on võimas ning saab maksimaalse chestha bala ehk 60 viruupiat. Retrograadsust nimetatakse vakri, vakra. On olemas teist tüüpi retrogratsiooni, mida nimetatakse anuvakraks ehk planeedi retrograadne liikumine eelmisse märki. Anuvakra planeet saab 50% tugvusest ehk 30 viruupiat. Paigal seisvad planeedid ei liigu, mis leiab aset kui toimub liikumise vahetus ehk retrogratsioon lõppeb ning planeet valmistub liikuma otse edasi ning vastupidi. Paigal seisvad planeedid saavad 25% tugevusest ehk 15 viruupiat. Sellist liikumist nimetatakse vikalaks.

Naisargika Bala

Naisargika Bala on planeetide loomulik tugevus, mis ei sõltu planeetide positsioonidest, vaid on fikseeritud. Planeedid, millel on sarnane shad bala, on eristatavad naisargika bala abil. Kõrgema naisargika balaga planeet on tugevam. Planeedid reastatakse nende heleduse järgi ning nad saavad oma tugevused vastavas järjekorras. Päike on kõige valgem planeet ning Saturn kõige tumedam.

 

Tabel 3 Naisargika Bala

Heledus/valgustugevus Planeet Tugevus(ruupiad) Viruupiad
1 Päike 7/7 60
2 Kuu 6/7 51.4
3 Veenus 5/7 42.9
4 Jupiter 4/7 34.3
5 Merkuur 3/7 25.7
6 Marss 2/7 17.1
7 Saturn 1/7 8.6

 

Tabelis 3 näeme, kuidas planeedi heleduse, valgustugevuse järjestuses jaguneb fikseeritud tugevus. Järjestusel on on olemas konkreetne loogika. Päike ja Kuu ongi päikesesüsteem kõige enam valgust helendavad taevakehad. Järgnevad Veenus ja Jupiter, kes on mõlemad gurud, õpetajad, tuues õukonda teadmisi ja tarkusi. Merkuur, Marss ja Saturn on kõige tuhmimad planeedid, täites õukonnas pragmaatilisi rolle – Merkuur “raamatupidaja”, Marss “valvur, korrakaitsja” ja Saturn “karistaja, distsiplineerija”.

Drig Bala

Drig Bala on planeetide aspektuaalne tugevus ehk teistelt planeetidelt tulevate asepktide tugevus. Enamik balasid on eraldiseisvad ega ei sõltu teistest planeetidest, aga drig balas loevad teised planeedid. See on tähtis bala, sest tugeva drig balaga planeet toob oma dashal soodsaid tulemusi. Aspektivad planeedid aitavad oma dashadel või transiitide ajal. Drig bala jaotab aspektid kahte kategooriasse:

1) Kasulikud ja head aspektid
2) Halvad ja kahjulikud aspektid

Kasulikud ja head planeedid on Jupiter ja Veenus. Kahjulikud planeedid on Päike, Marss ja Saturn. Merkuur ja Rahu-Ketu on kameelionid, sõltudes aspektiva planeedi olemusest, st hea planeedi aspekt annab positiivset energiat ja halb planeet annab negatiivset energiat.

Shad Bala kokkuvõte

Planeetide tugevused või nõrkused sõltuvad planeetide balade summaarsest numbrist. Kokkuvõtlikult on shad bala on väga tähtis, et hinnata planeetide dashade või transiitide tugevusi. Planeedid, millel on kõrge Shad Bala, omab tugevaid efekte, mis on enamik ajast positiivsed. Seega võivad tugevad planeedid omada ka tugevaid ebameeldivaid tulemusi, mis on võimalikud Saturni ja Marsi puhul. Planeedid, millel on madal shad bala, omavad ebameeldivaid või kahjutuid tulemusi.

Shad bala on muskel, jõud, mis on planeedile omistatud, et viimane saaks enda energiat välja anda.

Mõtteainet: Kõrgendatud planeet on parim kõrge shad balaga ja nõrgestatud planeet on parim madala shad balaga. Madal shadbala planeet ei oma piisavalt “musklit”, et inimese elu mõjutada. Kõrge shad balaga kõrgendatud planeet omab piisavalt “musklit”, et avaldada mõju inimese elus.

Shad Bala nõuded

Planeet loetakse tugevaks kui see täidab minimaalse shad bala nõude ja nõrgaks kui shad bala nõue ei täitu.

 

Tabel 4 Shad Bala nõuded

Planeet Minimaalne nõue (ruupiad) Viruupiad
Päike 6.5 390
Kuu 6.0 360
Marss 5.0 300
Merkuur 7.0 420
Jupiter 6.5 390
Veenus 5.5 330
Saturn 5.0 300

 

Planeedid, mis on täitnud ülal toodud tabeli põhjal Shad Bala minimaalsed nõuded, loetakse tugevateks ja annavad oma dashade ja transiitide ajal positiivseid tulemusi. Siiski halvad planeedid, Saturn ja Marss, võivad anda probleeme ja masendust (nende loomupärasest omadustest tingituna), isegi kui minimaalne Shad Bala nõue on täidetud.

Individuaalse bala tüüpide nõuded

On olemas teist tüüpi nõuded Shad Balade jaoks, mis sätestab erinevate Bala tüüpide minimaalsed nõuded, et hinnata planeetide tugevust, isegi juhul kui Shad Bala summa ei ole ületatud. Planeedid on jaotatud gruppi ning iga planeet peab täitma kõik nõuded, et olla tugev. Tabel on oluline, kui soovid tuvastada planeedi tüüptugevusi – majaline, märgiline, aspektiline asetus.

 

Tabel 5 Balade individuaalsed nõuded

Planeet Sthana Bala Dig Bala Kala Bala Chestha Bala Ayana Bala
Päike, Jupiter, Merkuur 165 35 50 112 30
Kuu, Veenus 133 50 30 100 40
Marss, Saturn 96 30 40 67 20

 

Tabelist 5 nähtub, millised individuaalsed bala nõuded tuleb täita, et saavutada konkreetne tugevus. Probleem selliste tugevuste tuvastamisel on tarkvaraline, sest enamus moodsaid tasuta vabavarasid ei tuvasta selliseid indikaatoreid.

Sõnastik —->  http://www.hinduastroloogia.ee/sonastik/

Õpetus kuidas luua Hindu astroloogia sünnikaart —>  http://www.hinduastroloogia.ee/opetus-loo-isiklik-hindu-astroloogia-sunnikaart/

Konsultatsiooni tellimine —>  http://www.hinduastroloogia.ee/konsultatsioonid/

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,