Planeedid II

Planeedid II

Hindu astroloogias on üheksa peamist planeeti ja punkti, mis on seotud astronoomiliste taevakehade ning Hinduismis esinevate mütoloogiliste jumalatega. Termin “grāhaks” tähendab Sanskriti keeles planeet, hoidma, omandama. Igal planeedil on Sanskriti keelest tuletatud nimetus, mis on jäigalt seotud Veedalikes tekstides esinenud jumalatega. Üheksast planeedist ja punktist koosnevat süsteemi nimetatakse navagrāhaks. Nava tähendab üheksa ning grāhaks planeeti.

Tabel 1 – planeetide nimetused

Planeet (grāhaks)

Sanskriti keelne nimetus

Päike

Surya

Kuu

Soma, Chandra

Merkuur

Budha

Marss

Mangala, Kuja

Veenus

Shukra

Jupiter

Guru, Bhrispati

Saturn

Shani

Põhjasõlm

Rahu

Lõunasõlm

Ketu

Astroloogilises plaanis on planeedid mütoloogiliste jumalate väljendusvorm. Iga grāhaks esindab energiat, mis on seotud Veedalike jumalate olemusega. Piltlikult öeldes on planeedid nagu transmitterid, mis kannavad endas signaali. Kui me pühitseme ja kummardame Surya jumalat, võimendame enda elus Päikese energiate mõju. Nii ka teiste planeetidega. Modernne teadus ei aktsepteeri astroloogiat kui teadust, sest pole leitud empiirilisi tõendeid astroloogia kui teaduse mõjust ning seega on astroloogia lahterdatud pseudoteaduse valdkonda.

Kuigi kõikidel planeetidel on erinev energia, saab neid lahterdada soo alusel – mees, naine ja neutraalne. Meessoost planeedid on maskuliinsed, energilised, julged, agressiivsed ja tegutsejad. Meessoost planeetideks on Päike, Marss, Jupiter. Naissoost planeedid on vastuvõtlikud, passiivsed ja tundlikud. Naissoost planeedid on Kuu, Veenus. Neutraalsed planeetidel puuduvad naiselikud või mehelikud energiad. Kui neutraalne planeet on seotud maskuliinse planeediga, muutuvad nad maskuliinseks ja kui feminiinse planeediga, siis muutuvad nad feminiinseks. Neutraalsed planeedid on Merkuur, Saturn. Tuues modernsem ja arusaadavama analoogia – maskuliinsed planeedid on ekstravertsed, feminiinsed planeedid introvertsed ja neutraalsed planeedid ambivertsed. Ühtlasi saab planeetide sugu kasutada tulevase lapse soo prognoosimisel.

Suhtlemine

Planeedid suhtlevad teine teisega samamoodi nagu teevad seda kõik elusolendid. Planeedid omavad sõprussuhteid, st et planeetide energiad harmoniseeruvad. Nad omavad neutraalseid suhteid, st nad ei harmoniseeru, kuid ei too esile üksteise halbu omadusi. Ja viimasena on vaenlased,st et nad kas suruvad üksteist alla või toovad üksteises esile halvad omadused.

Tabel 2 – planetaarsed suhted

Grāhaks

Sõber

Neutraalne

Vaenlane

Päike

Kuu, Marss, Jupiter

Merkuur

Saturn, Veenus, Rahu

Kuu

Päike, Merkuur

Marss, Jupiter, Veenus, Saturn

Rahu

Merkuur

Päike, Veenus

Marss, Jupiter, Saturn

Kuu

Veenus

Saturn, Merkuur, Rahu

Jupiter, Marss

Päike,Kuu

Marss

Päike, Kuu, Jupiter

Veenus, Saturn

Merkuur

Jupiter

Päike,Kuu, Marss

Saturn

Merkuur, Veenus

Saturn

Merkuur, Veenus

Jupiter

Päike, Kuu, Marss

Rahu

puudub

puudub

puudub

Ketu

puudub

puudub

puudub

Rahu-Ketu ei oma sõpru, tuttavaid ega vaenlasi, sest nad pole füüsilised taevakehad, vaid on matemaatilised punktid taevalaotuses. Neid saab nimetada kameelioniteks, mis sulanduvad kõigi ja kõigega, millega kokkupuutuvad. Ainus erinevus on see, et Rahu on ekstravertne ja Ketu introvertne. Kui Rahu on seotud mingi planeediga, siis võimendab see plahvatuslikul moel seotud planeedi energiaid. Kui Ketu on seotud mingi planeediga, siis alandab see märgatavalt seotud planeedi energiad. Näiteks Päikese ja Ketu ühendusega isik ei ole nii enesekindel ja elujõuline kui ilma Ketuta. Sellise asetusega inimene naudib üksiolemist, mediteerimist ning sisekaemust, et avastada enda kõrgem spirituaalne potentsiaal. Päike on oma olemuselt ekstravertne planeet, kuid Ketuga ühendus muudab Päikese introvertsemaks.

Guna

Hindu mütoloogias jagatakse planeedid energiate, omaduste alusel (sodiaagimärkidel on sarnane jaotusskeem). Neid energiaid nimetatakse gunadeks, mis tähendab tüüpi, kvaliteeti, omadust. Niisiis on Hindu astroloogias kolm peamist guna tüüpi.

Tabel 3 – planeetide gunad

Guna

omadus, tüüp, olemus

Sattwa/Satwik

Tasakaal, harmoonia, headus, loovus, rahu, väärikas, puhtus

Rajas/Rajastik

Kirglikkus, tegutsemine, neutraalne, vahel isekas, liikuv, dünaamiline

Tamas/Tamasik

Tasakaalutus, korrapäratu, petlik, vägivald, passiivne, apaatne, ignoratne

Planeet

Guna

Päike

Satwik

Kuu

Satwik

Merkuur

Rajastik

Veenus

Rajastik

Marss

Tamasik

Jupiter

Satwik

Saturn

Tamasik

Rahu

puudub

Ketu

puudub

Loomus

Nagu on jaganud moraaliõpetus kõik heaks ja halvaks, saame jagada ka planeedid headeks ja halbadeks planeetideks. Sellisel metoodikal on selge eesmärk. Iga planeet konstrueeriti kindla struktuuri ja omadustega, et neid saaks kokkuvõtta üheselt ja konkreetselt. Selline eristamisviis ei ole absoluutne ning on muutuv, st sõltuvalt tõusumärgist, muutub planeetide loomus kas heaks või halvaks, millest teen ka koheselt juttu.

Hea planeeti viitab õnnistusele, õnnele ja heale karmale. Halb planeet viitab ebaõnnele, väljakutsetele, probleemidele ja halvale karmale.

Tabel 4 – planeetide moraalne hoiak, loomus

Hea

Halb

Kuu, Veenus, Merkuur, Jupiter

Marss, Saturn, Rahu, Ketu

Iga planeet ei saa koguaeg olla hea või halb, vaid lõpliku staatuse sünnikaardis märgib ära tõusumärk. Iga tõusumärgi jaoks on olemas funktsionaalsed head ja halvad planeedid. Loomult hea planeet muutub funktsionaalselt halvaks planeediks, kui planeet valitseb negatiivset maja ehk kuuendat, kaheksandat või kaheteistkümnendat maja. Need majad on dushtana majad ning sümboliseerivad meie elus kõike, mida ükski inimene ei vääri – konfliktid, probleemid, võlad, haigused, pettumus, surm, trauma, kaotused, lahutus jne.Samamoodi on loomult halbade planeetidega, mis valitsedes viiendat või üheksandat maja, muutuvad funktsionaalselt heaks planeediks. Seega on iga tõusumärgi jaoks olemas funktsionaalselt head ja halvad planeedid, mis ei sõltu planeetide algupärasest loomusest. Mõningaste tõusumärkide jaoks kattuvad loomupärane omadus majade valitsemisest sõltumata planeetide funktsioonidega sünnikaardis.

Tabel 5 – tõusumärkide head ja halvad planeedid

Tõusumärk

Funktsionaalselt head grāhad

Funktsionaalselt halvad grāhad

Jäär

Marss, Päike, Jupiter, Kuu

Merkuur

Sõnn

Saturn, Veenus, Merkuur

Jupiter, Marss, Kuu

Kaksikud

Veenus, Saturn

Päike, Jupiter, Marss

Vähk

Kuu, Marss

Jupiter, Saturn, Merkuur

Lõvi

Päike, Marss, Jupiter

Kuu, Merkuur, Veenus

Neitsi

Veenus

Kuu, Marss, Jupiter

Kaalud

Saturn, Veenus, Merkuur

Päike, Jupiter, Marss

Skorpion

Kuu, Jupiter, Päike

Merkuur, Veenus

Ambur

Marss, Päike

Merkuur, Veenus

Kaljukits

Veenus, Merkuur, Saturn

Marss, Kuu

Veevalaja

Veenus, Saturn

Kuu, Marss, Jupiter

Kalad

Kuu, Marss

Päike, Veenus

Astroloogia on oma süsteemsuselt ja strukuurilt kõige ainulaadsem (pseudo)teadusharu, mis eksisteerib, kuna see annab võimaluse luua hierarhilisi süsteeme erinevate kriteeriumite alusel. Astroloogias üldiselt, kuid spetsiifilisemalt hindu astroloogias eksisteerivad mitmed kriteeriumid, mille abil saab planeetide mõju hinnata. Nii hindu kui lääne astroloogias eksisteerivad planeetide kõrgendatuse ja nõrgestatuse süsteem, mille abil saab hinnata kas planeedi energiad tekitavad probleeme/väljakutseid või voolavad energiad vabalt, mõjudes inimesele õnnistusena. Lisaks on olemas kombustsioon ja retrograadsus ja moolatrikona seisund. Kõik need seisundid väljendavad karmat, millega meil tuleb praeguses inkarnatsioonis tegemist teha. Kõrgendatus ja nõrgestatus leiavad aset planeetide vastasmärkide teljel – Jäär/Kaalud, Sõnn/Skorpion, Vähk/Kaljukits jne.

Planeetide kõrgendatus (exaltation/ucca) toob esile planeedi parimad omadused, ilma suurema vaevata. Kõrgendatuse punkti nimetatakse, et planeet käitub oma parimal viisil. Kõrgendatud planeediga ei tule esile planeedi negatiivsed omadused ning väljakutseid ei esine. Ühtlasi viitab planeedi kõrgendatus heale karmale. Kõrgendatus leiab aset terves märgis, kuid omab täpset kraadilist asetust, millel on omadused kõige paremini väljendatud. Seda punkti nimetatakse sügavaks kõrgendatuseks. Kõrgendatud planeedi ainuke miinus on liigne enesekindlus, sest tuntakse end hästi ja mugavalt. Tekib Dunning-Kruger efekt, mil kõrgendatus planeet käitub ja arvab endast rohkem kui peaks ja tulemuseks on ebaõiged valikud ja hinnangud.

Planeedi nõrgestatus (debilitation/nica) toob esile planeedi halvimad omadused, tekitades probleeme, väljakutseid ja raskusi. Nõrgestatud planeet käitub oma halvimal moel, asetudes kõige madamas punktis. Nõrgestatud planeet viitab asjaoludele, mida tuleb selles inkarnatsioonis õppida läbi raskuste, pingutuse. Sarnaselt kõrgendatuse tipule, on nõrgestatusel samuti tipp, milles väljenduvad nõrgestatud energiad kõige enam. Seda punkti nimetatakse sügavaks nõrgestatuseks. Nõrgestatud planeedi ainuke miinus on liigne ebakindlus, sest juurdunud arusaam ebapädevusest varjutab teekonnal tehtud arengut ja muutust.

Tabel 6 – planeetide kõrgendatud ja nõrgestatud asetused

Planeet

Kõrgendatus

Nõrgestatus

Päike

Jäär (10 kraadi)

Kaalud (10 kraadi)

Kuu

Sõnn (3 kraadi)

Skorpion (3 kraadi)

Merkuur

Neitsi (16 kraadi)

Kalad (16 kraadi)

Veenus

Kalad (27 kraadi)

Neitsi (27 kraadi)

Marss

Kaljukits (28 kraadi)

Vähk (28 kraadi)

Jupiter

Vähk (5 kraadi)

Kaljukits (5 kraadi)

Saturn

Kaalud (20 kraadi)

Jäär (20 kraadi)

Rahu

puudub

puudub

Ketu

puudub

puudub

Mis teeb planeedi tugevaks või nõrgaks?

Tabel 7 – planeete mõjutavad faktorid

Tugev

Nõrk

Kõrgendatuse märgis

Nõrgestatuse märgis

Moolatrikona märgis

Madal shad bala

Sõbralikus märgis

Vaenlase märgis

Kendra/trikona asetus

Aspektitud ebasõbraliku planeedi poolt

Parivartama joga

Dusthana majades

Dig bala

Upachaya majades

Moolatrikona tähendab planeedi kraadilist ja märgilist asetust, mille tulemusena toimib planeet oma parimatel tugevustel. Kui planeet asub horoskoobis moolatrikonas, siis tulemuseks on tavaliselt väga head tagajärjed. Siiski saab tulemusi nõrgestada, kui esineb kasvõi ühegi parempoolse tulba tingimuse täitumine, näiteks moolatrikona planeet on asepktid vaenlase poolt. Maksimaalsed tulemused moolatrikuna planeediga on juhul kui horoskoobis ei esine ühegi parempoolses tulbas asuva tingimuse täitumist.

Olgu ära öeldud, et sõltuvalt planeedi loomusest, peetakse majalist asetust väga oluliseks faktoriks. Mis juhtub kui halb planeet (Saturn) asub Dushtana majades? See on hea ja teeb Saturni tugevaks, sest halb planeet toimetab hästi halvas majas, kuna nii planeedi kui maja energiad harmoniseeruvad – halva planeedi energiad realiseeruvad halva maja energiatega tegelemiseks. Halb planeet tuleb alati paremini toime halvas ja negatiivses majas, kui positiivses majas, sest halva planeedi hävituslikud energiad saavad realiseeruda negatiivsetes valdkondades inimesele kasulikumalt. Kujutage ette kui eriväelasest sõdur hakkab lapsi hoidma – ta saab sellega hakkama, kuid talle ei meeldi see. Eriväelasele meeldib olla sõjatsoonis  ja ootamatutes olukordades. Headele planeetidele sobib tõepoolest kendra/trikona majad, sest see toobki esile planeedi head omadused heas keskkonnas. Halva planeedi halbade omaduste esile toomine heas keskkonnas on raiskamine. Seetõttu on alati hea, kui sünnikaardis on halvad planeedid halbades majades.

Sõbralikus märgis, nö “sõbra juures” on märgiline asetus, kui planeet asetub märgis, mille valitsejaga on antud planeet sõber. Näitena, kui Saturn asub Sõnnis, siis loetakse sellist asetust heaks, sest Saturn ja Veenus (sõnni valitseja) on sõbrad, mis väljendub ka tabel 2.

Retrogratsioon

Retrogratsioon (vakri)– planetaarne seisund, milles liigub planeet tagurpidi, kui seda Maalt jälgida.

Retrograadsed planeedid lisavad meie ellu tavalisest rohkem väljakutseid, millega peame tegelema. Retrograadsed planeedid on ühed segadust tekitavamad aspektid astroloogias. Paljudel inimestel ei pruugi sünnikaardis retrograadseid planeete olla. Astroloogiliselt näitab retrograadne planeet, et planeediga seotud energiad ei liigu sujuvalt ning on oma olemuslikult segased. Sõltuvalt märgist, majast ja aspektidest saame teada retrograadse planeedi iseloomu.

Retrograadsete planeetide puhul isikud kipuvad oma praegustele probleemidele otsima lahendusi minevikust, sestap ei funktsioneeri retrograadsed planeedid täies potentsiaalis.

See ei tähenda, et nad ei toimiks ega avalduks hästi, vaid inimene ei kasuta ega keskendu sellele piisavalt. Näiteks – Jupiteri retrograadsus viitab olukorrale, kus isik väldib õpetajaid ning gurusid ning ta ei pööra tähelepanu oma väärtustele ja uskumustele, sest minevikus on aset ebameeldivaid sündmusi eelnimetatud asjadega seoses.

Mõnedel inimestel on mitu retrograadset planeeti, mis viitab tugevatele karmalistele õppetundidele, mis on minevikust olevikku kaasa tulnud. Mida rohkem on retrograadseid planeete, seda segadust tekitavam on inimese elu. Isiku sisemine MINA ja välimine MINA on üksteisest isoleeritud.

Retrograadsed planeedid kordavad minevikus õppimata jäänud õppetunde. Kogu protsess avaldub alateadlikult ning jõuab teadvusesse ajal, mil inimene mõistab ja tuleb toime retrograadsete mõjudega. Kuna retrograadsed planeedid ei toimi nii selgelt kui otsesed planeedid, on nende tõlgendamine samuti raskendatud, sest retrograadsed planeedid toimivad kõik erinevalt, seega loeb tõlgendamisel väga palju aspektid, märk ja maja.

Retrograadsed planeedid toovad mineviku kogemused ja teadmised praegusesse ellu, sestap on väga oluline mõista milles on täpsemalt küsimus, et tulla praeguses elus esinevate probleemidega efektiivsemalt toime.

Kas retrograadsed planeedid on halvad? Ei ole. Nad on “hilised õitsejad”, mis annavad tulemusi hiljem, võrreldes otseste planeetidega. Otseste planeetide energiad liiguvad sujuvalt, retrograadsetel planeetidel tagurpidi. Kuidas nad saavad olla head, kui nende energiad ei liigu voolavalt? Retrograadse planeedi puhul tuleb pingutada rohkem kui tavaliselt, st igakord kui pingutame, kinnistame ja renoveerime juba algselt loodud vundamenti, ehitades lõpuks valmis turvalisema kindluse kui otseste planeetide puhul.

Pragmaatiliselt tähendab see vigade tegemist, takistuste esinemist ja hilinemist. Et oleks lihtne mõista, mida tähendab retrograadsus iga planeedi puhul, tuleb mõista planeedi tähendust ja retrograadsuse mehhanismi – retrograadsus segab “kiirguse” ja energia liikumist. See on sama, kui ruuterile tekivad wifiga probleemid, ühendus on katkendlik ja nõrk. Retrograadne Marss ei ole nii initsiatiivikas, kui otsene Marss või retrograadne Saturn vajab rohkem distsipliini, et säilitada rutiin ja täita oma kohuseid. Retrograadne Veenus võib tähendada murtud südant, st armastuse ja loovuse väljendus on raskendatud. Retrograadne Merkuur võib suhelda segaselt ning tekitab palju vääritimõistmisi.

Kombustsioon

Kombustsioon on olukord, kus üks grāha on transiitselt väga lähedal Päikesele. Päike on kombustsiooni peamine faktor, sest ükski teine grāha ei saa kutsuda esile kombustsiooni efekte. Kui grāha on Päikesele liiga lähedal, alla viie kraadi, on selle planeedi omadused “ära põletatud”. Põletamine alandab planeedi tugevust, nõrgestates mõju. Kui grāha on piisaval ja turvalisel kaugusel, ei saa Päike tekitada põletust. Grāha turvaline kaugus jääbki kümne kuni seitseteistkümne kraadi kaugusele. Kui Päikese ja Kuu vahe on vähemalt kolmteist kraadi, ei ole Kuu kombustsioonis, sest viimane peab olema vähemalt kaheteistkümne kraadi kaugusel Päikesest. Kui Merkuur asub vähemalt viieteistkümne kraadi kaugusel, ei ole samuti viimane kombustsioonis, sest peab vähemalt neljateistkümne kraadi kaugusel. Veenus vajab vähemalt kümme kraadi, Marss vajab vähemalt seitseteist kraadi, Jupiter vajab vähemalt üksteist kraadi ja Saturn vajab vähemalt viisteist kraadi.

Kui planeedid asuvad Päikesest vähemalt nii kaugel, ei ole ühendus halb, vaid edasiviiv, sest Päike ei põleta ega nõrgesta. Kui Merkuuri ja Päikese kraadiline vahe on vähemalt viisteist kraadi, pole Merkuur kombustsioonis. Seda ühendust nimetatakse “Budha Aditya” joogaks, millel on väga head omadused ja tulemused. Inimese nutikus ja teravus on integreerunud hinge, elujõu ja tervisega.

Kui planeedid on kombustsioonis, tuleb hinnata horoskoobis ka teisi tegureid. Näiteks Päike-Saturni ühendus Kaaludes, kus Päike on kümme kraadi ja Saturn kakskümmend kraadi. Päike on Kaaludes nõrgestatud ja sügavalt nõrgestatud kümendal kraadil. Saturn on Kaaludes kõrgendatud ja sügavalt kõrgendatud kahekümnendal kraadil. Või vastupidi, Päike-Saturn ühendus samadel kraadidel Jääras. Nüüd on Päike kõrgendatud ja Saturn nõrgestatud. Selline kombustsioon on halvem kui esimene näide, sest Päike on kõrgendatud ja annab ohtralt kuuma juurde.

Kui planeet on kombustsioonis ja asub maksimaalselt ühe kraadi kaugusel, on tegemist “cazimiga”, mis omab erilist ja unikaalset efekti.

Tabel 8 – cazimi mõjud

Planeet

Iseloomustus

Kuu

Intelligente, nutikas, vaimne tasakaalukus

Merkuur

Ebastabiilne, terav ja õpihimuline

Veenus

Loov, intelligentne ja ülbe

Marss

Julge, aktiivne, kuid vaoshoitud ja uhke

Jupiter

Optimism, aktiivsus, varakus ja soosing

Saturn

Tuim, aeglane ja kartlik

Kui kombustsioon toimub sõprade vahel, on ühendus positiivne, sest planeetide energiad harmoniseeruvad. On võimatu tahta vaenlaste vahelisest ühendusest midagi head, sest energiad lähevad konflikti ja tekib suur hõõrdumine. Tabelist selgub, et kombustsioon sõprade vahel omavad paremaid tulemusi, kui vaenlaste vahel.

Päike + sõbralik planeet = positiivne kombustsioon

Päike + vaenulik planeet = negatiivne kombustsioon

Lisades analüüsi juurde majalise ja märgilise asetuse ja aspektid, saame teha järelduse, milliseid tulemusi kombustsioon omab – mis on ohud, võimalused, tugevused ja nõrkused. Kõige vähem tekib kahju, kui kombustsioon leiab aset sõbralikus märgis, sõbralikus majas ja sõbraliku planeediga.

Päike+ Marss Jääras, I majas = kõrgendatud Päike + Marss enda märgis + I majas Dig bala.

Selline kombustsioon ainuüksi on väga positiivne ja tugev. Tõeline juht, liider ja võitleja.

Päike + Jupiter Kaljukitses, VII majas = vaenlase märgis Päike + nõrgestatud Jupiter + nõrk majaline asetus mõlemale planeedile.

Selline kombustsioon ainuüksi on raskemeelne ja tõsine. Väga palju sõltub Saturni asetusest ehk mil moel väljenduvad Päikese ja Jupiteri energiad.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentaare pole

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.