Lugu Kalist – moodsa ajastu peamine (patu)jumal

Lugu Kalist – moodsa ajastu peamine (patu)jumal

Hindi sõnastiku kohaselt on Kali mitmetähenduslik ja segadusttekitav. Kali viitab eelkõige kosmilisele ajastule, Kaliyuga, mis on neljas ja viimane ajastu Universumis Hindu mütoloogia kohaselt. Teisalt on Kali grammatiliselt sarnane Kālīga, mis on hoopis teine jumalanna ja sümboolika. Kālī on naissoost jumalanna, Parvati sõjakas avatar, kes sümboliseerib muutust, aega ja surma. Kālīt peetakse kõikide elusolendite emaks, kes hävitab kurjuse, et kaitsta süütuid. Täna ma temast ei kirjuta. Kirjutan hoopis Kalist (pildil), keda peetakse deemoniks, praeguse ajastu Kaliyuga peajumalaks ja Vishnu kümnendaks avatariks. Niisiis jaguneb artikkel kaheks osaks: mütoloogia Kalist kui jumalast ja mütoloogia Kaliyugast kui käimasolevast kosmilisest ajastust.

Kali – patujumal

Kalki purana annab hea ülevaate Kali sünnist.

Brahma, kõikide elusolendite vanaisa, lõi oma seljast patu, kelle nimeks sai Adharma (moraalitus, ebaõiglus). Adharma naiseks sai Mithyā (valelikkus). Ta oli ääretult ilusate silmadega ja väga veetlev. Neil sündis poeg nimega Dambha (uhkus), kes oli pidevalt ärritunud ja energiline. Dambhal oli õde nimega Māyā (pettus)  ning temast          sündis poeg Lobha (ahnus) ja tütar Nikrti (kavalus). Lobhal sai poja Krodha (viha). Nikrti sünnitas Himsā (vägivald).  Ja Himsāst sündis Kali. Kali sündis päeval, mil Sri Krishna oli läinud taevasse.

Kalil oli õde Durukti (verbaalne julmus), kellest sündis poeg Bhaya (hirm) ja tütar Mrtyu (surm). Mrtyu sünnitas poja nimega Niraya (põrgu), kes oma õega Yātana (ülemäärane valu) tõi ilmale veel kümme tuhat järglast. Kali hävitav geneoloogia on tänapäeval aktuaalne ning kuulub moodsa eluvormi igapäevasesse sõnastikku. Nemad on need, kes hävitavad Vedade teadmise, heategevuse ja printsipiaalsuse. Neist kiirgab vaimset stressi, haigusi, moraalitust, kannatusi ja hirmu.

Kali nahavärv oli tume nagu see oleks söega kaetud, tema nägu oli hirmuäratav ja keel punane, mis pakatas ahnusest. Ta ilme oli murelik ning ta haises halvasti. Kalile meeldib mängurlus, juua veini, veeta aega lõbunaistega ja kulla kaupmeestega. Puranaades on kirja pandud üks lugu, mis jutustab loo Kali meeldimiste teket.

Peale Sri Krishna lahkumist taevasse, võttis kuningriigi juhtimise üle Abhimanyu poeg Parīkṣit. Ühel päeval kui Parīkṣit oli oma valdustes liikumas, märkas ta eemal Kalit, kes oli riietatud kui  Śūdra (tööline) kuningas ja moosis ühte lehma ja pulli. Parīkṣitile see ei meeldinud ja ta võttis oma vibu ja sihtis noolega Kali suunas. Kuna Kali ehmatas hirmunult, siis tuli ta kuninga ette põlvitama ja lunastust paluma. Parīkṣit otsustas Kali ellu jätta ainult ühel tingimusel – ta peab tema valdustest lahkuma. Kali oli segaduses, sest kogu maa kuulus Parīkṣitile, niisiis Kali anus kuningat, et viimane annetaks mingi ruumi või koha elamiseks. Parīkṣit siis kuulutas, et tänasest alates võib Kali elada järgmises viies kohas: mängurlus, alkoholism, naistelembus, vägivaldsus ja kuld.

Kali ja Nala lugu

Järgnev lugu Mahābhārata kolmanda raamatu peatükk 58 ilmestab hästi Kali kurjust ja petlikkust ligimese suhtes.

Läinud Kali ja Dvāpara Damayantī pulma, kui neile tulid vastu Indra ja teised, kes ütlesid Kalile ja Dvāparale, et Damayantī abiellus Nalaga. Kali ja Dvāpara olid raevunud, sest nende arvates pidanuks Damayantī abielluma inimesega, mitte jumalusega. Kali otsustas, et Nala tuleb maalt välja saata ja tema abieluline elu muuta võimalikult õnnetuks. Dvāpara nõustus olema kaasosaline selles kurjustükis. Niisiis asus Kali ootama hetke, mis saaks Nala kehasse siseneda. Ühel päeval, mil Nala jättis palvused sooritamata, nägi Kali võimalust ja sisenes Nala kehasse. Kali oma kavalusega seadis sammud Nala venna Puskara juurde, kellega varade peale täringut veeretada. Puskara võttis pakkumise vastu, mille peale Nala kaotas kogu oma maise vara. Peale seda hülgas Nala oma abikaasa Damayantī ja läks oma teed. Damayantī  vaenas Kalit.

Samal päeval juhtus suur madu Karkoṭaka jääma tulelõksu, mida nägi pealt Nala, kes mao tulelõksust päästis. Vastutasuks Karkoṭaka hammustas Nalat ja lausus “Oo Nala, las Kali, kes on sinu sees ja sind pettis, kannataks selle mürgi käes, mida ma sinu kehasse sisendasin“.

Mürgist vaevatuna asus Nala teele ja kohtas oma teel Ayodhyā kuningat, kes õpetas talle iidset tervemiseteadust, mille tulemusena oksendas Nala oma kehast mürgid ja Kali sai tema kehast lahkuda. Nala oleks raevust äärepealt Kalit vaenama hakanud, kuid hoidus sellest, sest Kali argpükslikkus oli nõnda anunud.

Kaliyuga

Kaliyuga on 432 000 aastat kestev kosmiline tsükkel, mis on üks neljandik Mahayugast ehk suurest kosmilisest tsüklist. Teised kolm tsüklit on Satya, Treta ja Dvapara ajastud.  Hindu mütoloogias leiab mitmeid viiteid Kaliyuga iseloomustuse kohta. Näiteks Hindu kuulus eepos Mahābhārata kolmanda raamatu peatükk 188 kirjutab kokkuvõtvalt järgmiselt:

 • Kõik inimesed Kaliyugas on ebaausad. Inimestes valitseb 3/4 moraalitust ja 1/4 moraalsust
 • Heategevus ja ohverdused on tehtud hea nime saamise eesmärgil, egost kannustatuna
 • Pühamehed teostavad tööliste ülesandeid, on kerjused ja tavalised töölised elavad külluslikult
 • Inimeste eluiga on lühem ja välimus kahvatum
 • Loomalikkus ja barbaarsus muutub auväärseks
 • Väheneb inimeste lõhna-ja maitsetaju
 • Kõik on müügiks
 • Naised hakkavad lõbunaisteks ja müüvad oma keha
 • Looduse osakaal maailmas kahaneb, väheneb loomade ja taimede hulk
 • Suureneb taplus ja vägivald
 • Õigluse osakaal väheneb ja paheliste osakaal suureneb
 • Abikaasavad valetavad teineteisele
 • Inimesed surevad nälga

Eelnevalt mainitud Kalki Puraanas leiab samuti viiteid Kaliyuga iseloomuste kohta, mis väga ei erine sisumõttelt Mahābhārata eeposes leiduvaga. Võtan sisu kokku järgnevalt:

Ühiskond ja inimesed

 • Inimestele meeldib vaielda, mitte järgida oma lubadusi ning müüa kõike, mida saab (liha ja vein)
 • Inimesed on loomult isekad ja meelestatud täitma oma kehalisi ihasid (süües ja seksuaalsust väljendades)
 • Tulenevalt eelmisest punktist on inimestel keeruline seksuaalsust ohjeldada ja luuakse lubamatuid suhteid, mille tõttu tehakse pahelisi tegusid ja petetakse lähedasi
 • Tülitsemine, vaidlemine tühiste asjade pärast on tavapärase suhtluse osa
 • Suur rõhk asetub välimusele, st inimesed näevad suurt vaeva, et head välja näha. Parimad riided, ehted ja juveelid
 • Ajastu väärtustab neid, kellel palju raha
 • Pangandust peetakse ühiskonna alustalaks
 • Vanemaid, kogenenumaid alaväärtustatakse
 • Inimesed on silmakirjalikud, valelikud ja petjad
 • Kaliyugas tavalisest töölisest sirgub ühiskonnas lugupeetud inimene
 • Ühiskonnas loeb jõud ja nõrgad on häbipostis
 • Lollid on kõige jutukamad, et tõestada oma intellektuaalsust
 • Inimesed teevad tegusid pelgalt maine pärast
 • Kui inimesel on vara, peetakse teda pühakuks
 • Hinnangud tulenevad esmamuljest, ilma süvenemata
 • Abielunaised on truudusetud ja käituvad kui lõbunaised
 • Valitsejad on julmad ja koormavad oma rahvast liigsete maksudega
 • Inimkond tagab oma püsimajäämise süües liha, vilju ja muid maasaadusi tagajärgedele mõtlemata

Maa ja loodus

 • Planeet annab aina vähem vilja ja toitu
 • Ilmastik on muutlik ja heitlik
 • Maakera viljakus on ebaühtlane ja ei tooda piisavalt toitu
 • Kaliyuga teisel neljandikul kaob Sri Krishna nimi inimeste huulilt
 • Kaliyuga kolmandal neljandikul kasvab maakera rahvaarv hüppeliselt
 • Kaliyuga viimasel neljandikul valitseb maakera ainult inimrass, sest Jumala teadvus on ammu unustatud

 

Tags: , , , ,