Kuu ühenduses Saturniga

Kuu ühenduses Saturniga

Täna on transiit Kuu-Saturniga Kaljukitses, st igati kohane kirjatükk tänasesse hetke.

Iga planeet, mis puutub kokku Kuuga, mõjutab otseselt inimese tundelist seisundit ja emotsionaalset natuuri. Täna vaatame Saturni mõju Kuule ning millist mõju omab see isiku emotsionaalsele natuurile. Selleks defineerime Kuu ja Saturni astraalse tähenduse.

Kuu – emotsionaalne vabadus, tundlikkus, tavad ja rutiinid, mugavus, tunded, turvatunne.

Saturn – külmus, aeglus, vanadus, piiratus, distsipliin, takistused, regulatsioon, kord, askeetlikus

Mõlemad omavad veel tähendusi, kuid konteksti arvestades pole rohkem kohane lisada, sest artikkel kõneleb eelkõige inimese psühho-emotsionaalsest ülesehitusest, mitte mateerias tajutavatest ainelistest esemetest.

B.V Raman “300 olulist kombinatsiooni” sedastab Kuu ja Saturni ühendust kui Nishturbashi jooga. Sellise ühenduse tulemuseks on julm ja karm verbaalne eneseväljendus. Sama autor lisab, et kui ühendust aspektib Jupiter, siis nimetatud ühenduse negatiivsed mõjud saavad neutraliseeritud.

Kuu ja Saturni ühendusega on isiku elus oluline osa ema – kas tema olemine või mitteolemine. Selline ühendus garanteerib emotsionaalselt nõudlikku või eemalduvat ema-figuuri. St kas ema on äärmiselt nõudlik, kontrolliv ja piirav või toimub varajane emotsionaalse sidususe purunemine või puudub ema üldse isiku elus. Kuu-Saturni ühendus toob tihti kaasa emotsionaalse näljahäda tingimusteta armastuse osas, mis tõttu kasvab inimesest väga kohusetundlik ja aus kodanik, kes vajab pidevat sotsiaalset heakskiitu.

Vajadus tingimusteta armastuse järele kujundab neist inimestest mentaalselt väga tugevad inimesed, sest nad mõistavad inimhinge nõrkusi ja tugevusi ning oskavad neid vastavalt ära kasutada. Loomult on need inimesed konservatiivsed ja hirmul kõige suhtes, mis võivad raputada süsteemi. Sellised inimesed ei taha raputada ja muuta süsteemi, vaid nad ongi süsteem, st neile annab süsteem turvatunde ja nad emotsionaalselt motiveeritud seda säilitama ja hoidma. Ideaalne asetus avalikuks teenistuseks, sest tõepoolest tahetakse teenida süsteemi ja pakkuda tuge teistele, kes süsteemis asuvad.

Kuu-Saturni inimeste suurim soov on kogeda järjepidevat hoolitsust, millest neil lapsepõlves puudus oli. Nende täiskasvanuelu möödub selle saavutamise tähe all, mis võib tekitada nende isiklikes suhetes probleeme, sest ei taheta anda hoolitsust, kuna isiklik vundament lakkab ja soovitakse tunda eelkõige ennast turvaliselt. Lapsepõlves esinenud defitsiit tekitab trauma, mille ümber loob inimene turvalised ja kaitsvad harjumused – näiteks kontrollivajadus, keeruline muutuste aktsepteerimine ja vabaks laskmine. Traumaprofiiliga kaasneb usaldamatus ja kuuluvustunde puudumine. Kuu-Saturni võime emotsionaalselt väljalülituda tuleb kasuks sotsiaalselt mürgises keskkonnas, näiteks vaesus või sõda.

Teisalt soodustab see ühendus ellujäämist keerulistes olukordades, kus isik lähtub tugevast sisemisest veendumusest ja ei lase häirida end välispidistest teguritest. Inimene tunneb end hästi süstematiseeritud ja kontrollitud keskkonnas ning ebamugavust tekitab emotsionaalset vabadust hõlmavad olukorrad – näiteks emotsionaalne sidestumine ja ühendumine. Kuu-Saturni inimene lähtub vajadusest ning kui miski pole eluliselt vajalik, heidetakse see kõrvale. Isiku esmane mulje on tõsidus ja realism, st maailma vaadeldakse tumedate prillide abil ja alati ollakse valmis halvimaks. Peaaegu alati kaasneb suurem melanhoolsus ja kurvameelsus, mis tekib realistlikkust maailmatajust. Spritituaalseks teekonnaks on see ideaalne asetus, sest vaimsuse teel käimine eeldab distsipliinide ja rituaalide järgmist.

Õpetus sünnikaardi loomiseks —>  http://www.hinduastroloogia.ee/opetus-loo-isiklik-hindu-astroloogia-sunnikaart/

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,