Kuu Arudras – planeedid nakshatrates seeria

Kuu Arudras – planeedid nakshatrates seeria

Nakshatra seeria toob teieni lühikese, kuid konkreetse ülevaate nakshatradest ja planeetidest neis nakshatrades. Esimeseks planeediks on Kuu, sest see mõjutab meid kõige intiimsemalt, st tunded, emotsioonid, alateadvus, hirmud, foobiad, harjumused, hoolitsus, kasvatus, emadus, mugavus, turvatunne. Kuu on kõik, mis paneb meid hästi tundma. Arudra nakshatra – Kaksikud tähemärgis vahemikus 6°40´ kuni 20°00´ Kaksikus asuv üks kahekümne seitsmendik osa (1/27) Kuu orbiidil. Üks naksatra on 13°20´ lai ja igas tähemärgis asub 2.5 naksatrat. See on Sanskriti keelne tehniline termin, mida kasutatakse iidses geomeetrias, matemaatikas ja astronoomias.

Arudra – 6°40´ Kaksik kuni 20°00´ Kaksikud
Sümbol – nutupiisk
Astronoomia – Betelgeuse/ Alpha Orionis
Valitsev planeet – Rahu
Jumal – Rudra (Shiva sõjakas avatar)

Yoni – emane koer                                                                                                                                                                     (Leinapisar, New Jersey)
Sanskriti tüvesõna tähendus rud – nutma, undama
Shakti – Yatna Shakti ehk võimekus saavutama läbi pingutuse

Arudrat nimetatakse “Kannatuste tähekogumiks”. Sanskriti keelne tüvisõna “rud” tähendab ulguma või nutma ja Rudra tähendab “üks, kes nutab või möirgab. Rudra on Shiva üks hirmsamaid avatare, olles ühtlasi äikese ja tormijumal ning metsloomade taevane isa. Rudra sündis androgüünina, olles pool naine ja pool mees. Kui Rudra sündis, siis ta nuttis lõppematult, sest tal ei olnud sugu ega nime, mille abil kuskile kuuluda.

Arudra Kuu inimesed omavad hävitava tormi jõudu, mille tagajärjel on oht väärkasutada oma jõudu ja võimu. Arudra Kuu inimeste teod ja sõnad võivad põhjustada teistele suurt tormi ja valu. On väga oluline, et Arudra Kuu inimesed kasutaksid oma vääramatut viha ja raevu ebaõigluse hävitamiseks, mitte ebaõigluse tekitamiseks. Uhkus, ego ja lõbujanu toovad suuri kannatusi, kuid tänulikkuse harjutamine aitab terveneda ja hoida ego tasakaalus.

Tulenevalt Rudra mütoloogiast, võivad Arudra inimesed olla väga ebatavalised või lausa vastuvõetamatu natuuriga, st sotsiaalsed heidikud (ingl. k outcast)  või karmimal juhul isegi antisotsiaalse isiksusehäirega inimesed. Arudra Kuu inimeste perekondlik ajalugu võib sisaldada reetmist ja hülgamist, mt võib esineda probleeme peretraditsioonide omaksvõtu ja teostamisega.

Tulenevalt planeetide seotusest (Rahu ja Merkuur), on Arudra intelligentne ja mitmekülgne, st geniaalne ja omapärane. Arudra sümboliks olev pisarapiisk viitab organismi naturaalsele puhastussüteemile, mille abil kontrollida emotsioone ja vabaneda leinast, st sarnaselt loodustormidele, mis toimivad kui emakese looduse puhastussüteemina, värskendades õhku ja tekitades juurde tervislikku osooni.  Arudra inimesed tulevad hästi toime looduses ja loodusvaradega toimetades, st neil meeldib kas loodust raistada või loodust hoida.

Kui Arudra on sünnikaardis negatiivse mõjuga, ei oska inimene oma viha ja raevu suunata, tegemata vahet, mis peab saama hävitatud ja mis säilitatud. Negatiivne Arudra kritiseerib lakkamatult ja põhjendamatult, saamata aru kontekstist ja vajadusest. Kui Arudra toimib hästi ja on positiivne, siis suudab ta hävitada kõik selle, mis väärib hävitust saada. Nii on Arudra halastamatu petturite, võltsijate ja teiste pahatahtlike suhtes, kes nõrgemaid ära kasutab.

Arudra on see, kes paljastab vale ja pettuse. Neid, kes valetavad ja petavad, saavad tunda Rudra tormilist raevu, sest tõe päevavalgele toomine on ülim dharma ja eetika.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,