Hindu astroloogia harud

Hindu astroloogia harud

Hindu astroloogia jaguneb erinevatesse koolkondadesse või õpetustesse. Need õpetused erinevad kas printsipiaalses või matemaatilises mõttes. Hindu astroloogia tüüpe on tänapäevases Indias kolm:

1) Siddhanta skanda – astronoomia ja astroloogia omavaheline seos
2) Samhita skanda – ilmalik astroloogia, mis selgitab olulisi sündmusi ja olukordi riikidele – sõjad, majandusstükkel, poliitika jne.
3) Hora skanda – prognoosiv/ennustav astroloogia, mis hõlmab endas sünnikaartide tõlgendamist.

Hora skanda, millele praegune kirjatükk keskendub, jaguneb omakorda veel seitsmesse alagruppi:

1) Parasari astroloogia

Parasari astroloogiline süsteem on kõige laiema kõlapinnaga astroloogiline süsteem Jyotishas, mida praktiseerivad enamus Hindu astrolooge. Parasari jyotisha viitab traditsioonilise lähenemisele, mida jutlustas maharishi Parasara enda klassikalises teoses Brihat Parashara Hora Shastra. Maharishi Parasharat peetakse kui Jyotisha isaks, loojaks, kes lõi kehtivad alustalad ja meetodid. Brihat Parashara Hora Shastra on Jyotisha piibel, pühakiri.

Brihat – suur, kogukas, tugev, võimas. Parashara – iidne tark, astroloog, astronoom. Hora – tund,ajaühik. Shastra – süsteem, teadus.

Kokkuvõtvalt kõlab nimi otsetõlkes võimsalt – Suur Parasara ajateaduse süsteemkogumik.

2) Jaimini süsteem

Väiksem kuid võrdlemisi mõjukas süsteem on Jaimini haru, mille praktiseerimine annab edukaid tulemusi. Jaimini ja Parasara süsteemide vahel ei ole klassikalises mõttes suurt ühenduvust, sest esimene loodi just paralleelseks süsteemiks, esinedes kui võimalusena mitmekesistada astroloogiliste teadmiste baasi. Jaimin süsteemi eripäraks on märgid ja charakarakad ehk tähistajad.

1) atmakaraka – hing 2) atmayakaraka – meel 3) bhratrukaraka – õde/vend 4) matrikaraka – ema 5) putrakaraka – lapsed 6) gnatikaraka – sugulased 7) pitrukaraka – isa 8) darakaraka – partner, abikaasa

Parasara süsteem on planeetide keskne, hõlmates planeetide dasasid ja aspekte, siis Jaimini süsteem soosib märkide dasasid ja märkide aspekte. Jaimini astroloogias on kindel süsteem, mis märgid mis märke aspektivad. Jamini süsteemis on olemas erilised planetaarsed joogad, nt Jaimini Raj Jooga, mis soosib kuninglikust ja staatust. Jaimini oli iidse India pühak ja filosoof.

3) Tajika astroloogia

Tajika süsteem on hilisem süsteem, mis lõi seose Jyotisha ja araabia astroloogia vahel. Tajika astroloogia, varshaphal või solaarne aastaprognoos (kuidas keegi nimetab), millest saab prognoosida järgneva aasta võimalikke sündmusi. Varshaphal arvutatakse iga aastaselt sellel hetkel, mil transiitne päike on täpses ühenduses nataalse päikesega. Varshaphalis peaks välja joonistuma tulevase aasta peamised energiad ja teemad.

4) Bhrigu nadi süsteem

On levinud arusaam, et india kohalikud rishid ja targad said niivõrd valgustatuks, et nad hakkasid looma horoskoope inimestele, kes polnud veel sündinud ja prognoosima nende inimeste elusündmusi. Nad koostasid tuhandeid horoskoope, mis pärandati edasi perekondlikult ning millest tänaseks on säilunud vähe. Allesjäänud horoskoopide kogumikku nimetatakse “nadi granthiks”. Iga rishi ja tark koostas pani kirja isiklikud sünnikaardid ja prognoosid, defineerides konkreetse punkti mõju ja efekti.

Piltlikult öeldes esineb 360º sodiaagiringis ~ 1200 erinevat astroloogilist punkti, mis omavad mingi teatud omadust. Nadi granthisid esineb tosin erinevat, igas india georgraafilises regioonis. Bhrigu nadi üheks takistuseks võib kujuneda ülitäpne kellaaeg, mida inimene peab teadma. Kui inimene teab oma sünnikellaaega väga täpselt, annab Bhrigu nadi süsteem väga häid tulemusi.

5) Muhurtha süsteem

See on üks keerulisemaid astroloogilisi süsteeme, mis uurib sündmuste ajastamist vastavalt kosmilistele liikumistega – kuna abielluda, kuna vahetada/alustada töökohta, kuna viljastuda jne. Muhurtha süsteemiga abil saad arvutada igaks elusündmuseks sünnikaardi, millest on võimalik, reegleid ja meetodeid järgides, prognoosida antud sündmuse tulemust. See on äärmiselt keeruline ja energiamahukas protsess.

6) Prashna süsteem

Prashna on analoog läänelikus astroloogias olevale horaarsele astroloogiale. Prashna süsteem baseerub küsimusele, mida konkreetselt ajahetkel küsitakse ning vastavalt sellele kaardi loomine, et leida sünnikaardist vastuseid enda küsimusele. Indias on väljakujunenud terve koolkond, kes Prashnat praktiseerivad ja arendavad.

7) Krisnamurthi Paddhati (KP süsteem)

Eelmise sajandi lõpus, astroloog Tamil Nadust, KS Krishnamurti lõi enda süsteemi nimega Krishnamurti Paddhati (KP). KP baseerub suuresti Parashara süsteemil, mille keskmeks on naksatrad ja nende valitsejad. Kuid KP annab suurema tähelepanu naksatra valitsejale ja asevalitsejale kui maja valitsejale. Vimsottari mahadasa on oluliseks prognoosivaks vahendiks KP süsteemis.

See oli vaid pilguheit Hindu astroloogia värvikasse varasalve, et saaksite aimu kui värvikas, mitmekesine ja põhjalik on Jyotishavidya.
*vidya – teadus, teadmine