Astrofilosoofia – ärevus

Astrofilosoofia – ärevus

Moodne meditsiin käsitleb ärevust kui haigust, millel on erinevad kahjulikud mõjud inimese tervisele. See ei olnud seda kuni 20 sajandini, sest ärevuse haigussümptomid kattusid mitmete teiste haigussümptomitega, sh depressioon, bipolaarsus ja skisofreenia. Mõned stoikudest Vana-Kreeka filosoofid on õpetanud tehnikaid, kuidas luua ärevusvaba meeleseisund, mis osaliselt kattub tänapäevase kognitiivse psühholoogiaga. DSM-5 kohaselt (DSM on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, st Psühhikahäirete Diagnostiline ja Statisitiline Manuaal) on ärevus seisund, mil inimene ootab tulevikus saabuvat ohtu. See on erinev hirmust, mis on emotsionaalne reaktsioon reaalsele või tajutavale KOHESELE ohule.

Ärevus on normaalne emotsioon ja evolutsioonilisest vaatenurgast on see ellujäämise mõistes väga olulisel kohal, hoiatades meid võimalike ohtude eest, et me oma tegevust muudaks ja neid ohtusid vältida saaks. Ärevuse spekter on lai – kas igapäevaseeluga toimetulek või patoloogiline ärevushäire, mis vajab kliinilist hinnangut. Esimese poolega tuleb inimene ise toime, ilma välisabita. Spektri paremal pool on tarvilik abi väljaspoolt.

Ärevuse idee on hoida inimest tähelepanelikuna, et vältida ohtudesse sattumist. Kui me surume ärevuse alla, üritame seda ignoreerida või sellega mõnel muul moel võidelda, anname ära oma isikliku võimu ja minetame oma ellujäämiseinstinkti. Moodsal ajal on ärevusest maalitud kui kurivaimu, mida tuleb ravida ja tehislikult kontrollida. Ärevus tekitab kõigis inimestes samasugust emotsionaalset reaktsiooni (st erineva intensiivsusega), küll aga toovad ärevuse esile erinevad päästikud ja olukorrad, sest iga inimese aju tõlgendab keskkonda ja stiimuleid erinevalt.

Me kõik inimestena kogeme ärevust ja elame sellega igapäevaselt. Mina olen mõistnud, et ärevusega toimetulekuks on kõige efektiivsem viis tegutsemine. Ärevuse funktsioon on hoiatada tulevikus esinevatest võimalikest ohtudest. Et neid ohtusid vältida, tuleb tegutseda ja liikuda. Kui oleme seisundis A ja tekib ärevus, siis olemuslikult suunab ärevus inimest käituma teisiti, et seisund muutuks. Seisundi üleminek peab väljenduma tegevusena “ohtlikust” olukorrast “ohutusse” olukorda.

Viimane ärev mälestus oligi hetk, mil tundsin end justkui halvatuna. Ma ei teadnud, mida teha ja kuidas käituda. Arutlesin isegi tegevuse lõpetamisele, otsustest taganemisele. See kõik oli teadmatus tuleviku osas, sest valitses probleem, kuid puudus lahendus. Taipasin, et vajan plaani. Võtsin aja ja koostasin plaani, tegevuskava, mis andis piltliku ülevaate ja võimalikke ohte vältiva tegevuskava. Sain aru, mida ma pean tegema ja ärevus kadus. See väljakutse ei tiirle enam mu mõttes, sest sai lahenduse. BOOM, võimalik oht seljatatud, hüpoteetiliselt. Vaja on vaid lahti mõtestamist, probleemi kujundlikku visualiseerimist, et leida väljakutsele teistlaadi lahendus.

Kui me ei tegutse ega liigu, siis energeetiliselt inimene seisab, sest inimene on loodud liikuma ja tegutsema. Seisev inimene on nagu seisev vesi, mis ajaga halvaks läheb. Elu loomine, olemine ja suretamine on kõik tegevusliku olemusega, st neis eluvormides liigub ja ringleb energia. Inimene on nagu iselaadiv akupank, millele on antud igapäev teatud hulk energiat, mida saab kulutada. Energia kuludes vajame und, et laadida akud. Me kõik peame korra minema magama, et saada aru, milline on ärkamine.

Ainuke vastutus ja vaev, mida inimene kannab, on saada teadlikuks. Teadvustada ja aktsepteerida ärevust, kui loomuliku elu osa ja suhtuda ärevusse kui sõnumitoojasse. Ärevus on alateadvuse signaal, mille dekodeerimine ja lahendamine aitab jääda ellu ja liikuda elus edasi. Aju on nagu antenn, mis võtab vastu signaale, edastades need kehale ning organismile. Ärevuse puhul ongi tegemist tundmatute signaalidega, teadvuse alt väljas lainetega, mille tõlgendamine on osa eneseks saamisel. Ärevuse puhul on tegemist abstraktse, võimaliku, hüpoteetilise ohuga, mis saab tulevikus kogemuseks.

Neile hüpoteetilistele ohtudele vapralt ja julgelt vastu astudes, st teeme seda, mida mõtleme, alistame ärevuse ja avardame enese psühholoogilist mina. See õpetlik kogemus vormib ja loob teatud psühholoogilised omapärad ja iseloomujooned, mis aitavad elus paremini kogeda vilju, mitte kannatusi. Näiteks – hakkame tegutsema dieedi ja terviseküsimustes süsteemselt ja distsiplineeritult, teades, et minevikus oli see küsimus just sinu isiklik nõrkus. Mida keerulisem on väljakutse, seda viljakam on saadav kogemus.

See tähendab seda, et asetad end teadlikult olukordadesse, mis on ebamugavad ja mida varasemalt oled vältinu. Harjutad ja saad kogemuslikku õppe. Ärevusse kangestudes ei tea me mida teha ja laseme ärevusel vaid süveneda. Ärevus on raske tunne, vahel nõnda raske, et laseme sellel enda elu negatiivsel moel mõjutada. Sellisel juhul on tegu kontrolli alt väljunud seisundiga. Eneseks saamine tähendab eneseületust, enese teadliku psühholoogilist konstrueerimist. See on midagi, mida on kerge teoorias mõelda, kuid keeruline praktikas teha.

Vaata uudishimuga, mida ärevusel meile öelda on. Tundes end ärevana ükskõik mille suhtes, hakka tegutsema, sest alati saab midagi teha (jah, on erandlikke ja patoloogilisis seisundeid, mida ilma välise abita ei leevenda, kuid valdav enamus populatsioonist ei koge ka sellist olukorda).

Astroloogiliselt on ärevusega seotud kuues maja. Kuues maja on konfliktne ja stressoriterohke keskkond. Märksõnade hulgast leiame konfliktid, haigused, võlad, vargused, orjus (mentaalne, füüsiline, emotsionaalne, spirituaalne), sotsiaalmateriaalne ebavõrdsus jne. Kuues maja on üks astroloogiliste majade pahadest poistest, sh kaheksanda ja kaheteist kümnenda majaga. Kuues maja on neist ainuke, mis ajamöödudes ja vanemaks saades pareneb, st upachaya maja. Elukogemuse tagajärjel õpime eluga toimetulema ja stressoritega tegelema. Nagu viitab ka kuuenda maja õppetund, et väljakutsetega tuleb ainult toime kui nendega tegeleda, nõnda on ka ärevusega. Kuuenda maja planetaarne indikaator on Saturn, mis tähendab vastupidavust tegeleda väljakutsetega ja taluda stressi. Kuues maja on seotud Neitsi sodiaagimärgiga, mida valitseb Merkuur. Merkuur oskab lahterdada, seostada, järeldada, diskrimineerida, eristada ja probleeme lahendada, eriti kuuenda majaga seotud olukordi. Merkuur on kuuendas märgis kõrgendatud olekus, st tema omadused saavad kõrgeima tunnustuse osaliseks just Neitsi sodiaagimärgis. Merkuuri abil inimene tõlgendab, tõlgib, vahendab ja käitleb informatsiooni ja andmeid. Merkuur on see, mis lahendab ruubikukuubiku.

Tags: , , , , , ,