Ārūḍha kontseptsioon – illusioon illusioonis

Ārūḍha kontseptsioon – illusioon illusioonis

Ārūḍha astroloogiline käsitlus on unikaalne ainult Hindu astroloogia koolkondadele, sümboliseerides muljet ja taju, mida isik peegeldab. Ārūḍha on miski, mis tuleb esile ja on silmapaistev – see on ainult mulje. Ārūḍha on illusioon, mis peegeldab või ei peegelda isiku tegelikku olemust.  Ārūḍha – tõusma, esile tulema, peale asetatud, tähelepanu alla toodud. Definitsioonist saame järeldada, et Ārūḍha on miski, mis on meeltele näha ja kogeda. Me tajume ja tunnetame elu ja maailma läbi kogemuste, mille antenniks on meeled. St ainult see, mis haakub meelelise sagedusega, saab esile tõusta ja nähtavaks muutuda. Ārūḍhaga käib hästi kokku ütelus “kõik, mis särab, ei ole kuld”. See ütlus toob esile hästi Ārūḍha põhilise sisu ja mõtte, sest mitte kunagi ei pole asjuolud sellised nagu algselt tundub.

Ārūḍha saab luua igale astroloogilisele punktile, mis sünnikaardis esineb, kuid peamiselt kasutatakse seda sümbioosis sünnikaardi tõusumärgiga ehk luuakse Ārūḍha Lagna, st luuakse illusioon ja peegeldus isiku sünnikaardist. Ārūḍha Lagna sümboliseerib eelkõige reaktsiooni, kuidas me elule reageerime. Sünnikaart üldisemalt sümboliseerib karmalist struktuuri ja ülesehitust sotsiaal-materiaalsel tasandil, siis Ārūḍha Lagna on reaktsioon sellele. Planeetide asetused Ārūḍha Lagna kaardis näitavad karma manifesteeritud reaalsust. Seega on Ārūḍha väga oluline faktor hindamaks inimese viljakust, nii metafoorilises mõttes kui otseses mõttes. Et sünnikaardi realiseerimata potentsiaal saaks realiseeruda, on vaja Ārūḍha Lagna toetavat jõudu, sest viimane aitab karmal realiseeruda. Ārūḍha tähendab pelgalt välist keskkonda ja selles sisalduvaid ohtusid ja võimalusi.

Ārūḍha padasid on kaksteist, vastavalt sünnikaardi igale majale. Igal astroloogilisel majal on olemas peegeldus ja illusioon endast. Graha Ārūḍha on sama käsitlus, kuid majade asemel on planeedid. Graha Ārūḍha on seotud illusiooni ja muljega, mis on seotud kõnealuse planeediga, mida on kokku üheksa. On oluline tähendada, et majad tähistavad eelkõige keskkonda, situatsiooni  ning planeedid näitavad inimest, subjekti. Kui Karma Ārūḍha (Ārūḍha pada) viitab illusioonile ja muljele seoses isiku staatuse ja tööga ühiskonnas, siis näiteks Sukra Ārūḍha (Graha Ārūḍha) indikeerib illusioonile ja muljele seoses isiku abikaasa või partneriga.

 1. Lagna Ārūḍha
 2. Dhana Ārūḍha
 3. Vikrama Ārūḍha
 4. Matru Arudha
 5. Santana Ārūḍha
 6. Vyadhi Ārūḍha
 7. Bharya Ārūḍha
 8. Niryana Ārūḍha
 9. Bhagya Ārūḍha
 10. Karma Ārūḍha
 11. Labharudha Ārūḍha
 12. Upapada või Vyaya Ārūḍha

Ārūḍha peegeldus võib olla positiivne või negatiivne, kuid mis tihti ei sobitu faktilise tõega. Ārūḍha on justkui aura, astraalne fenomen, mis pole tajutav materiaalselt, vaid spirituaalselt. Ārūḍha on illusioon, maya, mis on seotud mingi konkreetse astroloogilise punktiga. Lagna Ārūḍha on seotud illusiooniga, mis on seotud tõusumärgiga, vastates küsimusele, kuidas ühiskond inimeset tajub ja tunnetab. Ārūḍha Lagna selgitab inimese staatust ühiskonnas. Nii seostades saame analüüsida sünnikaardi iga astroloogilise majaga kaasnevat illusiooni ja mentaalset muljet. Bharya Ārūḍha selgitab muljet ja illusiooni, mis tulenevad isiku suhetes teiste inimesega. Või Karma Ārūḍha, mis selgitab isiku staatuse ja positsiooniga kaasnevat muljet ja illusiooni.

Psühholoogilises mõttes annab Ārūḍha aimu meie endi seotusest ja kallutatusest materiaalses maailmas. Nagu öeldud, saab Ārūḍha tekkida ainult haakudes meeleliste sagedustega – see, mida märkame, see on meie seotus ja kallutatus. Peas tekkiv Ārūḍha, mentaalne pilt ja arusaam olukorrast või inimesest annab vihjeid selle kohta, mis meil endil keelel ja meelel. Ainult need, kellel on süda puhas, on puhtad ka eelarvamustest, muljetest ja reflektsioonist ning näevad objektide ja subjektide tõelist essentsi.

Shrimad Bhagavad-gita, peatükk 6, värss 4

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व् अनुषज्जते ।
सर्व-सङ्कल्प-सन्न्यासी योगारूढस् तदोच्यते ॥ ४ ॥

yadā hi nendriyārtheṣu na karmasv anuṣajjate |
sarva-saṅkalpa-sannyāsī yogārūḍhas tadocyate 

Kui loobuja vabaneb klammerdumisest, siis nimetame teda yoga ārūḍhaks (mis on jooga kõrgeim tase), sest ta on loobunud oma tegude tulemustest ja viljadest.

Ārūḍhast vabanenud hing on saavutanud mukti ehk emantsipatsiooni. Mukti, st moksha vabastab hinge looduslikust ja sotsiaalsest programmist, mis põhjustabki aistingulist klammerdumist, sõltuvust ja annab aluse Ārūḍha kogemiseks. Tulenevalt klammerdumisest, oleme paratamatult kallutatud kõnealuse objekti või subjekti poole, võtmata arvesse viimase tõelist olemust ja tõde.

Ārūḍha karaka ehk tähistaja, agent on planeet Kuu. Kuna Ārūḍha on eelkõige mentaalne konstruktsioon, siis on loogiline, et Kuu on Ārūḍha peamiseks indikaatoriks, sest Kuu sümboliseerib meeli, tundeid ja pertseptsiooni. Kui head ja pehmed planeedid (Veenus, Jupiter, Kuu) on seotud Ārūḍha Lagnaga, mõjub see isiku kuvandile hästi. Karmid planeedid (Saturn, Rahu, Ketu, Marss) võivad kuvandile mõjuda rusuvalt ja halvasti. Ucca (kõrgendatud) planeet Ārūḍha Lagnal või seitsmendas majas Ārūḍha Lagnast toob õnne ja nica (nõrgestatud) planeet samadel asetustel toob õnnetust.

Mõned kombinatsioonid, mis leitavad iidsetest astroloogilistest ürikutest

“Kui Kuu, Jupiter või Veenus asuvad teises majas Ārūḍha Lagnast vaadatuna, siis isik saavutab rikkuse ja varakuse.” – Jaimini Sutram I (Upadesha Sutra), ptk 1, värss 15.

“Kui 11. majas Ārūḍha Lagnast vaadatuna, asub planeet või saab aspekti mingilt planeedilt, siis isikul on õnne. Kui seotud planeet on kõrgendatud olekus või kodumärgis, siis esinevad suured tulud ja õnnestumised.” – Brihat Parashara Hora Shastra ptk. 29, värss 8-11

“Kui 12. maja Ārūḍha Lagnast vaadatuna ei ole aspektitud, samas 11. maja Ārūḍha Lagnast vaadatuna saab aspekti mingilt planeedilt, siis isiku sissetulekud on stabiilsed” – Brihat Parashara Hora Shastra ptk. 29, värss 12

“Kui planeedid moodustavad ühenduse või aspektivad 12. maja Ārūḍha Lagnast vaadatuna, tekivad kaotused ja suured kulutused” – Jaimini Sutram I (Upadesha Sutra) ptk 3, värss 6.

“Kui Rahu või Ketu asuvad 7. majas Ārūḍha Lagnast vaadatuna, siis isikut vaevavad kõhu ja pitta probleemid” – Brihat Parashara Hora Shastra ptk. 29, värss 23