Āyurveda II – Viis põhilist elementi ja tridosa

Āyurveda II – Viis põhilist elementi ja tridosa

Erinevates Hindu tekstides joonistub välja üks ühine joon – kogu materiaalne ja immateriaalne, elus ja eluta maailm koosneb viiest peamisest elemendist (Pañca Mahābhūta). Ka Āyurveda kui õpetus sisaldab seda põhimõtet, st kõik Āyurvedas esinevad printsiibid (tridosa, dhātu ja mala) koosnevad viiest põhilisest elemendist.

Mis on viis põhielementi?

  1. Vāyu – õhk, tuul, tuulejumal, hingetõmme (prāṇa)
  2. Jala – vesi
  3. Agni  – tuli, tulejumal, maohape
  4. Pṛthvī – maa, pinnas
  5. Ākaṣa – eeter, ruum

Neil kõigil on sisemised omadused, mis seostuvad inimese viie peamise meeleaistinguga. Ākaṣa on heli, sest eetri abil liiguvad ruumis helivibratsioonid, st me kuuleme. Vāyu on kompimismeel, sest puudutus on õhu peenem ja algelisem väljendus. Agni on seotud nägemisega, sest annab esemetele ja isikutele kuju ja värvuse. Jala on seotud maitsemeelega, sest maitsed arenevad välja just kontaktis vesise ainesega. Pṛthvī on seotud haistmismeelega, sest kõik lõhnad ja haisud leiduvad ainult maises elemendis.

Olgugi, et kõik elemendid esinevad Āyurvedas üheaegselt, domineerib mingi neist rohkem kui teised. Näiteks keha, mida valitseb põhiliselt kaks elementi, st Pṛthvī ehk maa ja Jala ehk vesi, millest maa element moodustab tardununud ja vormilise osa ning vesi moodustab vedela osa. Ning igasugused nö tühjused ja ruum, milles asuvad organid, moodustavad eeter ja õhk. Füüsilised ja vaimsed protsessid on seotud õhuga. Tuli on seotud seedimisega ja ainevahetusega, mis muundab söödava toidu erinevateks kudedeks. Kõik kehas toimuvad protsessid on seotud viie põhielemendi ja nende omavahelise koostööga.

Tridosa printsiip

Āyurveda kohta lugedes kohtame alati sõna “tridosa“, niisiis mida see tähendab? Tridosa koosneb kahest sõnast “tri“+”dosa“, st tri on kolm (3) ja dosa tähendab seda, mis on võimeline viga tegema. Tridosa põhimõte kätkeb organismi bioenergeetilise tasakaalu säilitamist. See on olukord, kus energiakomponendid on harmoonias, organism on tasakaalus ning ükski komponent ei domineeri. “Dosa” etümoloogiline tõlgendus on väga segane, sest üheti saab seda tõlgendada kui viga, kuid Āyurvedas tähendab see ainult seda erijuhtudel.  Āyurveda tridosa printsiibi kohaselt kui üks energiakomponent domineerib rohkem kui teised, siis tekivad kehasse haigused ning sellisel juhul sobib “dosa” etümoloogiline tõlgendus Āyurveda õpetusega, olles see, mis annab haiguse või tekitab vea.

Tridosa on Vāta, Pitta ja Kapha, mis on organismi energiasammasteks ja on võimelised kas andma või võtma haigusi. Tridosa on vastutav kehalise loomise, säilitamise ja hävitamise eest. Pärast sündi kuni surmani kõik tegevused ja tulemused on tridosa tagajärg, sest kõik kehalised protsessid, nii füüsilised kui keemilised on nendega seotud. Igasugune ebatasakaal tridosas muudab organismi vastuvõtlikkuks haigustele. Peale tridosa on Āyurvedas olulised põhimõtted ka dhātu ja mala, mis vastavalt tähendavad organismi kudesid ning kehavedelikke. Ning kui tridosa energiakomponentides on ebatasakaal, siis kandub see automaatselt edasi teistesse osadesse, st dhātusse ja malasse, mis lõpuks tähendabki haigust ja ebatervislikku organismi.

Āyurvedas saab tridosa ebatasakaal aset leida kahel põhjusel, st kas dosa tase organismis tõuseb (vṛddhi)  normaaltasemest kõrgemale või langeb (kṣaya)  normaaltasemest madalamale. Kuna dosa tasemele langus alla normaaltaseme tähendab selle energia langust organismis, siis pole dosal enam piisavalt jõudu, et sütitada haigus, kuid siiski häirib organismi tööd piisavalt, sest alanenud ühe dosa jõud kandub edasi teise dosasse . Niisiis kuna mingi teine dosa on organismis üle normaaltaseme, siis annab dosale piisavalt jõudu, et halvata organismi teised osad (dhātu ja mala) ja sütitada haiguse teke. See ongi organismi tridosa ebatasakaal. Terve organismi vaatest on kehaline tridosa tasakaal absoluutselt vajalik.

Järgmises artiklis kajastan esimest komponenti tridosa kolmikust – Vāta

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,