Tattvarta Sutra – õige usk

Tattvarta Sutra – õige usk

Tattvarta Sutra on kogumik Jainismi põhitõdedest, mis kätkeb endas vaimsusele omaseid teemasid, nt karma, kosmoloogia, eetika, maavälised olendid, vabanemine jne. Jainism on üks vanim India religioon ja filosoofiakoolkond. Kui esimene värss määratles ära õndsa inimese kolm tegumoodi, siis järgmised värsid avavad süvitsi iga märksõna tähenduse.

tattvārthaśraddhānaṃ samyagdarśanam || 1.2 ||

See sutra defineerib õige usu. Tattvārtha on ainesed, mis eksisteerivad selliselt nagu nad on, olles ülimuslikud ja tõelised. Usk neisse on õige usk ehk samyagdarśanam.

Tattva tähendab substantside (padārta) natuuri, olemust (bāva) selliselt nagu nad on. Arta viitab kogemuslikusele. Substantsid on ainesed, mis moodustavad Universumi ja usk neisse selliselt nagu nad eksisteerivad, on õige usk. Eelmises kirjatükis ilmnes püha kolmainsuse printsiip – õige usk, õige mõte ja õige tegu, mis kõik on seotud vabanemisega (moksa). Usk (darśana) saab olla nii see mida nähakse meeleliselt kui see mida väärtustatakse ja usutakse. Darśana on hinge (jiva) omadus, mis õigeks saades sillutab tee vabanemisele (moksa). St igasugune usk ei ole õige usk ja õigeks saab usk siis kui see väärtustab aineste olemust selliselt nagu see on (samyagdarśana). Meeleline uskumine ehk nägemine (sest oma silm on kuningas) on vaimsele arengule kasutu, sest hägustab olemise tõelise olemuse mõistmist.  Meeltest üldiselt on inimesele suurem kahju kui kasu (vaimses plaanis).

Õiget usku (samyagdarśanam) on kahte sorti:

  1. Õige usk voorustega (sarāga samyagdarśana)
  2. Õige usk voorusteta (vītarāga samyag-darśana)

Esimese puhul väljenduvad õige usuga lisandväärtused, värvikad ja head omadused. Omadused, mis vabastavad vaevast ja piirangutest. Niisiis väljenduvad õige usuga järgmised omadused:

  • stoilisus, meelerahu (praśama)
  • tahe vabaneda (saṃvega)
  • kaastundlikkus (anukampā),
  • usk tõe printsiipidesse (āstikya).

Praśama tähendab vaikne, rahulik. Ihad puuduvad või on kontrolli all. Mentaalne vaikus ja meelerahu. Seda saab ka tõlgendada apaatsuse ja ükskõiksusena, kuid sisimas aitab see voorus saavutada tasakaalu ja fookuse.  Saṃvega on kui spirituaalne nälg, mis tuleneb hirmust kogeda saṃsārat ja toob kaasa klammerdumise jumalasse, kosmilisse sättumusse ja gurusse. Sest joogile ja tõeotsijale on  saṃsāra ainult haigus, kannatus ja katastroof. Anukampā ehk kaastundlikkus elusolendite suhtes tähendab mõelda nende kannatustest kui enda kannatustest. Selles tulenevalt suhtud neisse lahkemalt ja abivalmivalt. Ilmneb tahe eemaldada nende kannatus. Āstikya ehk tõe printsiipide väärtustamine. Tõde on vaba kahtlusest, on kindel ja rahulik. Tõde ei vaja kaitset. Āstikya ehk tõde on salliv teiste arvamuste suhtes. Āstikya tähendab veendumust, et eksisteerib hing, mis transmigreerub elust ellu. Inimene, kes valdab tõde (āstikya), saab aru, et ainesed – hinged ja mittehinged, eksisteerivad, universumil puudub algus ja lõpp, ükski nähtus ei ole universumi looja ja et ainesed kogevad transformatsiooni tulenevalt oma olemusest ja kausaalse seose olemasolust teiste ainestega.

Teise puhul, st õige usk voorusteta sümboliseerib hinge tõelist puhtust, sest puudub seoses mateeriaga. Sõna vītarāga tähendab kiretut, maised ihad ja soovid on summutatud ja suretatud. Vītarāga on hoolimatu ilmaliku suhtes. Sarāga ja vītarāga antonüümid, st esimene on värvikas ja teine värvitu, kuid mõlemad viivad õige usuni. Vītarāga tähendab olla vooruslik ilma kireta, sarāga tähendab olla vooruslik kirega (vooruslik ehk õige usu praktiseerija). Kired, mis järgivad eelnimetatud nelja põhimõtet viivad õige usuni. Sarāga ja vītarāga on tüveks rāga, mis tähendab armastust. Liides “sa” viitab aktiivsele ehk õige usk väljendub tegudes (kriya) ja “vīta” viitab passiivsele ehk õige usk ei väljendu tegudes (akriya). Ühte tüüpi õige usuga kaasnevad vooruslikud omadused, teist tüüpi õige usuga kaasnevad kiretus, õndsus ja puhtus, kuid mõlemad aitavad inimese vabanemise teele kaasa.

ॐ नमः शिवाय ।

Om Namah Shivaya |

Järgmisena Jupiteri liikumine Kalade märgis

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,