Küllus, raha, varakus astroloogilises võtmes

Küllus, raha, varakus astroloogilises võtmes

Me elame materialistlikkus maailmas, mille peamiseks indikaatoriks on raha. Rahaga saab teha peaaegu kõike, mis tõstab inimese elukvaliteeti ja heaolu. Ainuke asi, mida rahaga teha ei saa, on parandada hingehaavu. Hingehaavade parandamine rahaga muudab haava vaid suuremaks ja valulikumaks. Raha on täiesti vale tööriist ja lahendus hingelisele probleemile. Hinge ravitakse hingeliste asjadega, kuid see on jutt mõneks teiseks korraks. Raha ei ole kurjajuur ega pahaendeline energiakogum, mida rohkelt omades toob kaasa õnnetust ja kurbust.

Mõned võtmed, mis viitavad sünnikaardis materialismile ja rahakusele. Seekord ei pajata ma maamärkidest, millest teised astroloogilised artiklid pajatavad. Ei, me kaevume sügavamale, kui sodiaagimärgide element. Vaatleme naksatrat* ja ganat*. Piltlikult öeldes väljendab gana rassi, klassi. Ganasid on Hindu astroloogias kolm (3): Deva, Manushya, Rākṣasa . Igas grupis on üheksa (9) naksatrat.

Deva Gana – on grupp või klass, millel on pühad ja vooruslikud iseloomuomadused. Deva gruppi kuuluvad inimesed on pühakud, preestrid ja õpetajad, st neis on teadmisi ja tarkusi, mis on imetlusväärsed ja jumalikud.

Manushya Gana – on grupp või klass, millel on lihtsurelikule omased jooned. Manushya on tavaline inimene, inimlikkus, inimkeha. Manushya on pragmaatiline ja kohanemisvõimeline, lähtudes parimast optimaalsest lahendusest.

Rākṣasa  Gana – on grupp või klass, mille on deemonlik natuur. Rākṣasa  Gana murrab reegleid, tabusid ja rikub protokolle. Rākṣasa  Gana ei hooli pühast väärtusest, vaid lähtub isiklikust saamahimust, isegi kui see toob kaasa hävingu.

Neist kolmest grupist kõige materialistlikkum on Manushya Gana. Sanskriti sõnastik defineerib manushyat kui inimest, inimkonda. Manushya Gana leidlikku ja praktilise suhtumisega, st neist saavad suurepärased ärimehed, töösturid, pankurid jt. Manushya Gana on segu Deva ja Rākṣasa Ganadest, käitudes vahel isekalt ja saamahimuliselt (Rākṣasa) ja üllalt ja heatahtlikult (Deva). Manushya on kolmest kõige töökam, st neil on alati midagi teha, mis toodab maksimaalselt optimaalselt tulemust. Manushya Gana on traditsionalist, kes järgib seda, mis töötab ega kipu riskeerima.

Manushya Ganasse kuuluvad naksatrad on Bharani, Rohini, Ardra, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Purva Ashada, Uttara Ashada, Purva Bhadrapada ja Uttara Bhadrapada. Vaadates nimistust näeme, et kõik Veenuse poolt juhitud naksatrad (paksus kirjas) on Manushya klassist. Veenus on kõige materialistlikkum planeet solaarsüsteemis, viidates kõigele, mida inimene saab meeleliselt nautida ja kogeda. Manushya Gana naudib parimaid asju elus – luksus, kunst, ilu. Manushya soovides kogeda, tahab teha tööd, et neid nautida.

Kuidas tuvastada Gana oma sünnikaardis? Selleks tuleb teada oma kuu ja tõusumärgi naksatrat. Kuu on indikaatoriks isiku emotsionaalsele filtrile – mis prille inimene kannab kui maailmaga suhestub. Tõusumärgi naksatra viitab sotsiaal-materiaalsele olustikule – milline me välimuselt oleme ja mis keskkonnas viibida eelistame. Kui mõlemad või vähemalt üks punkt asub loetletud naksatrades, on inimeses olemas Manushya temperament materiaalselt pingutada ja saavutada oma eesmärgid. Selline lihtne analüüs ei vaja tundide pikkust sukeldumist planeetidesse, majadesse ja aspektidesse, vaid ilmestab hästi energeetilist vibratsiooni, sest kõik, mis me elus teeme, teeme me mingi kindla suhtumise ja temperamendiga.

Nākṣatra – kuumärk, mis on üks kahekümne seitsmendik osa (1/27) Kuu orbiidil. Üks osa on 13°20´ lai.

Gana – klass, rass, grupp

Tags: , , , , , , , , ,