Hinduismi üheksa uskumust

Hinduismi üheksa uskumust

Uskumused on mingid hinnangud ja seisukohad, mis on ajas püsinud. Uskumusi saab muuta, kujundada ja “renoveerida”, kuid uskumustest vaba ei ole inimene kunagi. Uskumus on seisund, millele tuginedes juhib inimene oma elu. Seisund, mis on nõnda tugevalt juurdunud inimese karakterisse, muutudes pühalikuks oma tähenduselt. Uskumustest kujunevad mõtted ja hoiakud, millest võrsuvad teod – nii head kui halvad. Oma tegudega loome saatuse.

Hinduism on maailma vanim usuline käsitlus, millel justkui pole algusest, sest see algas ajal, millest puuduvad ajaloolised allikad. Hinduismis puudub algataja, looja, vaid see on müstiline ja esoteeriline teadmine, mis juhib õpilast kogema Ülimat tõde sees, mitte väljas. Hinduism juhatab teadvuse tasandile, kus toimub taipamine, et inimene on Loojaga üks. Hinduismis lähenetakse elule holistiliselt, milles võetakse arvesse jumalat, hinge ja kosmost. Hindud usuvad mitmeid erinevaid asju, kuid on mõned rohkem olulised uskumused, mida käsitletakse Hinduismi alustaladena, vundamendina.

  1.  Hinduism usub ühte, kõike hõlmavasse Ülimuslikku Olendisse, kes on samaaegselt nii sisemiselt omane kui ka kogemuslikkuse ülene, mõlemad Looja kui ka Loomata Reaalsus.
  2. Hinduism usub nelja Veeda üriku pühalikkust, mis on maailma iidsemad pühakirjad. Need pühakirjad väljendavad Looja sõna ja on igavese religiooni ehk Dharma alustaladeks. Neli Veeda pühakirja on Rigveda, Samaveda, Yajurveda ja Atharvaveda.
  3. Hinduismis usutakse, et Universum kogeb lõputut loomise, säilitamise ja hävitamise tsüklit.
  4. Hinduism usub karmasse, põhjuse ja tagajärje seosesse, kus iga inimene loob ise oma saatuse oma mõtete, sõnade ja tegudega.
  5. Hinduism usub, et hing reinkarneerub, liikudes läbi mitmete tsüklite seni kuni kõik karma on kogetud ja moksa ehk vabanemine sünni ja surma tsüklikist on saavutatud. Iga hinge eesmärk on saavutada vabanemine ja mitte ükski hing pole vabastatud sellest vastutusest.
  6. Hinduism usub, et pühalikud olendid eksisteerivad nähtamatus maailmas, kes elavad koos jumalate, viies läbi rituaale ja palvusi.
  7. Hinduism usub, et valgustatud satguru juhendamine, isiklik distsipliin, hea kavatsus, puhas ja alandlik suhtumine on olulised, et kogeda ühendust kõiksusega.
  8. Hinduism usub, et iga elu on püha ja seda peab armastama ja hoidma, st vägivallatus nii sõnas kui teos on väga olulised.
  9. Hinduism usub, et mitte ükski religioon pole ainuõige tee vabanemiseks, vaid kõik nad on rajad, mida sammudes kogeme jumalikku valgust, st nad kõik väärivad sallivust ja mõistmist.

Hinduismis on neli usulahku, kategooriat: saivism, shaktism, vaishnavism, smartism. Nende filosoofiad ja õpetused on erinevad, kuid eesmärk on kõigil üks – arendada hinge rännakut teel vabanemise suunas.

Refereeritud siit