Cittaprasādana – vaimu rahustamine ja puhastamine

Cittaprasādana – vaimu rahustamine ja puhastamine

Cittaprasādana tähendab sanskriti keeles vaimule rõõmu ja meelehea valmistamine

Patanjali Jooga Sutrad kirjeldavad iidse India traditsioone, mis kätkevad endas vaimu meditatsiooni ja hinge eneseks saamist Ülima Minaga. Patanjali Jooga Sutrad kirjutavad terve peatüki vaimu puhastamisest ja rahustamisest, täpsemalt värsid 1.33-1.40 (sanskriti keelne refereering). Auväärne M.G Newalkar on tõlkinud värsid 1.33-1.40 sanskriti keelest inglise keelde, mille tõlke toon teieni.

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ १.३३ ॥
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ १.३४ ॥
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी ॥ १.३५ ॥
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ १.३६ ॥
वीतरागविषयं वा चित्तम् ॥ १.३७ ॥
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ १.३८ ॥
यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ १.३९ ॥
परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ १.४० ॥

maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇāṃ sukhaduḥkhapuṇyāpuṇyaviṣayāṇāṃ
bhāvanātaścittaprasādanam || 1.33 ||
pracchardanavidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya || 1.34 ||
viṣayavatī vā pravṛttirutpannā manasaḥ sthitinibandhinī || 1.35 ||
viśokā vā jyotiṣmatī || 1.36 ||
vītarāgaviṣayaṃ vā cittam || 1.37 ||
svapnanidrājñānālambanaṃ vā || 1.38 ||
yathābhimatadhyānādvā || 1.39 ||
paramāṇu paramamahattvānto’sya vaśīkāraḥ || 1.40 ||’

1.33 – Vaimu saab puhastada kui kujundad sõbralikkust õnneliku suhtes. Vaimu saab puhastada kui kujundad kaastunde õnnetu suhtes. Vaimu saab puhastada kui kujundad hea tahte voorusliku suhtes. Vaimu saab puhastada kui kujundad ükskõiksuse patuse suhtes.

1.34 – Hingamise peatamine ja välja hingamine on vaimu rahustav

1.35 – Individuaalse mina üleste arusaamiste ja mõistmiste kujundamine toob rahu vaimu ja meeltesse (viśayavatī).

1.36 – Või arusaamise kujundamine, mis on vaba kannatusest ja on elujõuline võib samuti tuua meelerahu ja vaimu stabiilsuse

1.37 – Või ihade ja soovide vaba vaimu kujundamine, mis on pühendunud kõrgematele ideaalidele

1.38 – Või mediteerides unenägudest või unenäotust unest

1.39 – Või mediteerides sellest, mis meeldib

1.40 – Kui vaim arendab vahendid ja tööriistad, et iga pisem osa meelest saab rahustatud, sarnaselt ka suurele osale, on vaim inimese kontrolli all

———————————————————————————————————————————————————————-

Värsid 1.33-1.40 viitavad mitmele võimalusele kuidas vaimu rahustada ja puhastada. Sutra 1.33 loob alge õige mõtte ja vooruse tekkeks, mis puhastab vaimu. Kui vaim on puhas ja endasse süüvinud, muutub see ühesuunaliseks ja saavutab rahu. Sutrad 1.34-1.39 on alternatiivsed lahendused, kuid kõikide meetodite tulemusena peab juhtuma vaimu ja meele täielik kontroll, mis on väljendatud sutras 1.40. Järgnevalt analüüsin põhjalikumalt sutra 1.33.

On tavaline reaktsioon teiste suhtes nende õnnes, õnnetuses, patus ja vooruses, et kogeme kadedust, viha ja raevu. See on inimese loomulik seisund. Kui näeme kedagi õnnelikuna, kogeme ise kadedust ja õnnetust. Mõtleme, et miks mina ei saa ja tema saab. Muudame selle justkui võistluseks ja millekski, mida on piiratud koguses. Õnnelikkus ei ole võistlus ja seda on maailmas lõpmatult. Õnnetu ja kade vaim ei saa keskenduda ega rahuneda. Saladus peitub suhtumises, st reageeri õnnelikusele sõbralikult ja nii alustad astraalsel tasandil enda ümber õnne loomisega. Hakka teiste õnne jagama ja nii kultiveerid oma õnne.

Osho on öelnud, et inimene sõbruneb väga lihtsasti õnnetu inimesega, sest tekib üleolev tunne, st side on kannustatud egost. Tunne on aga illusioon ja reaalne mõju on vastupidine. Mida rohkem sa seod end õnnetute inimestega, seda sarnasemaks sa nendega muutud. Otsi võimalusi suhestuda inimestega, kes on targemad, õnnelikumad ja rahulikumad kui sina ja loo selliste inimeste kogemuste baasilt oma enese õnn.

Ole kaastundlik õnnetu suhtes. Kaastundlikkus on tahe teist aidata muutumata ise õnnetuks. Aita teisel väljuda õnnetusest, ise õnnetusse ära armumata. Mida suurem on emotsionaalne seotus õnnetusega, seda õnnetumaks ise muutume. Kaastundlik inimene ei taha ise olla õnnetu, ta tahab vaid aidata. On tavaline, et inimene muutub teise õnnetusega üheks, sest siis me oleme sõbralikud ja tahame olla selle inimesega sama, üks. Abikäe pakkumine ei garanteeri, et abi vastu võetakse, sest abistatav inimene peab seda lubama.

Kui keegi on vooruslik, väljenda heasoovlikkust. On tavaline, kui keegi käitub hästi ja väärikalt, võime hakata hoopis seda inimest kritiseerima ja temas vigu otsima. Alati kui kritiseerime meest, kritiseerime voorust. Egokuvandi kohaselt näeb igaüks end kui sangarit seiklusfilmis ja on talumatu mõte, et keegi on meist kangelaslikum. On lihtne uskuda negatiivset, kui positiivset. Negatiivne toetab ego ja elu preservatsiooni, kuid nõnda uskudes formuleerime arusaamise, et vooruslikus pole võimalik. Selliselt ei saa sündida tahet vooruslikult elada ja elus kasvada.

Ole ükskõikne kurjuse suhtes. Ära mõista kurja hukka. Ära anna hinnanguid, vaid ole ükskõikne. Vastupidise Effekti seaduse kohaselt kui inimene on jõuliselt millegi vastu, muutub ta selle nähtuse ohrviks. Kui inimene annab tähelepanu kurjusele ja halvale, muutub ta sellega üheks. Nii mürgitad vaimu ja saad selleks mida kõige enam põlgasid. Matteuse evangeelium 7. ptk värsid 1-2 jutlustavad kohtumõistmisest:

“1 Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut,
2 sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse
kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega
mõõdetakse ka teile!

 

Tags: , , , , , ,