Āyurveda VI Prakṛti – kehatüüp

Āyurveda VI Prakṛti – kehatüüp

Etümoloogiliselt kooseb Prakṛti  kahest osast, st Pra ja Krti. Pra viitab põhiline, peamine ja Krti viitab loomisele, seega viitab Prakṛti millelegi, mis on aluseks loomisele. Lisaks Pra peamisele tõlgendusele saab seda veel tõlgendada kui “enne” ja seega muutub Prakṛti tähendus “see, mis oli enne loomist”. Filosoofilises mõttes viitavad eelnimetatud tõlgendused samale asjale ehk millelegi, ilma milleta ei saa loomist kui protsessi aset leida.

Kui uurida Sanskriti sõnaraamatust Prakṛti tähendust, siis leiame definitsiooniks loomuse, naturaalsuse, vormi, figuuri, ülesehituse, algallika, materiaalse põhjuse. Võrdlemisi värvikas sõnastik, mida Bhagavad Gitas kirjeldatakse kui Universumi peamise algpõhjusena. Prakṛti on igasuguse loomise alusprintsiip. Prakṛti koosneb kolmes gunast. Guna on režiim või funktsioon, kuidas reaalsus (või nähtus/olend) eksisteerib. Kolm guna on:

  • Sattva – loomine, Brahma
  • Rajas – preserveerimine, Visnu
  • Tamas – hävitamine, Siva

Reaalsuse peamine loomupärane toimimine talitub kolme guna põhimõttel, mis toimub pidevas Sattva-Rajasi-Tamasi guna sünergias, st pidevas loomises ja hävitamises, mida hoiab töös preserveerimine. Nii Sattva kui Tamas on ühe telje erinevad poolused sellal kui Rajas tsentris ja hoiab seda dünaamikat töös (panchatattva ehk kogu reaalsuse kirjeldamine vajab eraldi seeriat). Vaishavistid (Visnu kummardajad) annavad Prakṛtile materiaalsema perspektiivi, öeldes, et see on silmapaistev ja välise energia väljendus. Puranades leiduv klassikaline idee on, et “Prakṛti on kui mateeria ja Purusa on kui vaim, mis on kaks vajalikku komponenti tajutava reaalsuse loomisel, luues aluse kogu tegutsemisele.” Vot nii tähtis on Prakṛti idee India filosoofia koolkondades.

Āyurveda kontekstis viitab Prakṛti inimese kehale/kehatüübile, selle loomupärastele omadustele ja ülesehitusele. Iga inimene meist sünnib unikaalse kehaga, mida saab iseloomustada tridosa kontekstis. See viitabki inimese Prakṛtile ehk kehatüübile, mil üks või kaks dosat domineerivad ja üks või kaks dosat on tagaplaanil. Āyurveda kohaselt mängib Prakṛti väga olulist rolli inimese tervises, heaolus ja haiguste diagnostikas. Prakṛti määratlemisega saame valida parimad elustiiliharjumused ja dieedi.

Sündiva inimese kehatüübi määratlemine toimub hetkel, mil munarakk viljastub ja algab loote arenemine. Dosad, mis olid viljastumise hetkel aktiivsed saavadki sündiva beebi Prakṛtiks, määratledes ära kehalise ülesehituse, toonuse ja loomuse. Kui viljastumise hetkel oli tridosa tasakaalus, siis on sündiv laps igati terve. Kui tridosas puudub tasakaal, siis kas ei toimu munaraku viljastumist või rasedus katkeb. Areneva loote tridosa skeemis domineeriv dosa hakkabki kujundama sündima inimese kehaehitust, iseloomu ja toonust. Āyurveda kohaselt on olemas seitse võimalikku Prakṛtit või kehatüüpi:

  • Vata Prakṛti
  • Pitta Prakṛti
  • Kapha Prakṛti
  • Vata-Pitta Prakṛti
  • Pitta-Kapha Prakṛti
  • Vata-Kapha Prakṛti
  • Sama Prakṛti (tridosa tasakaal)

Inimese Prakṛtit mõjutavad lisaks tridosale ka muud faktorid, näiteks geenid, rahvus, sugupuu, sünniriik, aeg, loodus, vanemate vanus, prarabdha karma (st karma, mida kogeme praeguses inkarnatsioonis), kuid ükski neist ei trumpa tähtsuselt üle viljastumise hetkel esinenud tridosa kombinatsioon. Inimesed, kes sünnivad segunenud Prakṛtiga, väljendavad mõlema dosa omadusi ja vastavalt ka ühe dominantse dosaga inimesed väljendavad selle dosa omadusi. Dominantne dosa loob eeldused kogeda dosaga seotud tüsistusi ja haigusi, seega on hea teha tegevusi, mis vähendavad dominantse dosa mõju ja tõstavad alatalitatud dosa mõju.

Āyurveda ei ole mingi imeteadus, mis teeb terveks kõigist ja kõigest. Oma kehatüübi teadmine ja vastavalt sellele kohanemine omab eelkõige haigusi ennetavat mõju. Nõnda saame elada tasakaalustatult kui teame näiteks sobivat dieeti, treeningu intervalli või rutiine. Siiski tuleb meeles pidada, et inimene küll sünnib ühe või kahe dominantse dosaga, siis tridosa tasakaal ise on elu jooksul pidevas muutumises (eriti dominantse dosa puhul, mida on väga lihtne üleärritada oma tegevuste ja harjumustega).

Kokkuvõtvalt sünnib inimene ühe peamise kehatüübiga, mis on inimese stabiilne ülesehitus ehk Prakṛti. Teisalt saab inimene oma kehatüüpi mõjutada väliste tegurite abil. Nendeks teguriteks on harjumused, toit, elustiil jne. See on võrrandis muutuja, mida reguleerides saab inimene ise oma heaolu tõsta või langetada. Eelnevates artiklites dosade kohta ongi ära toodud nii sümptomid, tegevused ja leevendused. Tundes oma põhilist kehatüüpi ja kohandada elustiili, dieedi ja harjumused sellega, saab inimene oma olukorda ise leevendada, luues tridosa tasakaalu.  Tasakaal omakorda soodustab organismi puhastumist ja tervenemist.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,