Astrofilosoofia – karma vol 1

Astrofilosoofia – karma vol 1

Karma on miski, millest kõnelevad mitmed kultuurid ja allikad, kuid mida on raske empiiriliselt tõestada – seda pole justkui olemas, samas väidetakse kindlameelselt selle kohalolu. Kārma tähendab sanskriti keeles töökat, aktiivset ja usinat.
Hingekirjas olevad head ja halvad teod määravad kas hing sünnib jumalana, inimesena, loomana või põrgus. Karma on kui mateeria, kogutud energia, mis on hinge loomulik osa. On olemas kaheksa tüüpi karmat.
1) See, mis hägustab õiget teadmist
2) See, mis hägustab õiget pertseptsiooni
3) See, mis hägustab hinge õndsat natuuri
4) See, mis hägustab õiget usku ja tegu
5) āyuṣka karma – mõjutab elu pikkust
6) nāma karma – mõjutab kehalisi näitajaid ja iseärasusi
7) gotra karma – mõjutab rahvust, sotsiaalset klassi, perekonda jms
8) antarāya karma – mõjutab inimese energeetilist võimekust teha head 
Me järjepidevalt loome enda teos, mõttes ja kehas  imepeent karmamateeriat, mida nime bhāvakarmaks ehk algallikaks. Algallikas muundub aineliseks mateeriaks, mis omakorda klammerdub hinge külge, luues sideme ihade ja kirega. Hing ju ihkab, mitte meeled. See käitub kui viskoosne plöga, mis kleepub ega taha ära minna. Sellepärast ongi elus raske ja vahel keeruline viia ellu muudatusi, sest see plöga, mis toob kaasa kannatusi ja vaevusi, on nõnda hästi inimhinge külge liimunud.
Iga karmamateeria, mida inimene loob, toob endaga kaasa hea, halva või neutraalse teo, st kas see tegu annab naudingu, tekitab valu või tekitab ükskõiksust.
Kogu teadmine ja kogemus, mida elus kogeme, on karmamateeria tulemus. Hinges kaasuv karmamateeria hägustab ühte tüüpi teadmist ja võimendab teistsorti teadmist. Igat sorti karmamateeria ei haaku meie isikliku teadmise ja kogemusega, st meil ongi kõigil erinev teadmine ja kogemus. Meie karma määralteb ära, mida teame ja kogeme. Iga teadmine ja tunne on loodud sees ja iga väline objekt/subjekt on kooperatiivses eksistentsis meie sisemusega, st tulenevalt karmamateeriast tajud elu ja objekte enda välises keskkonnas. Karma algab inimese sees, kuid materialiseerub väljas.
Karmamateeria ei ole kunagi absoluutne ja stabiilne. Karmamateeria mõte on tuua esile soovitud efekt ja tulemus, mille saabudes, kaotab mateeria oma olemise ja hägustub igavikku. Kui hing uut karmamateeriat ei loo, toimub hinge järk-järguline vabanemine. Sümbioosis karmamateeriast vabanemisega toimub alati uue karmamateeria akumuleerimine, mis sunnib inimest elama oma igapäevastelu oma tavapäraste murede keskel ja surudes hinge surma ja taassünnitsüklisse. Peale surma liigub hing koos karmapagasiga uude kehasse, mis on harmoonias karmalise skriptiga ja tsükkel algab uuesti.
Karmamateeriast vabanemine ja omandamine eeldab tööd, tegevust ja aktiivsust. Inimene peab produtseerima, et hoida pühalikku karmamateeria taaskäitlemismasinat töös. Produkti all mõistan eelõige tegevust, mille vahetu nimetaja on energia ja tähelepanu. Andes energiat ja tähelepanu millelegi, saad luua uut karmamateeriat, mis liimudes inimhinge kultiveerib uut mateeriat. Harjumused näitlikustavad hästi, kuidas karmamateeria materialiseerub. Samuti selgitab karmamateeria, miks on vahel nõnda raske uusi harjumusi süvendada. Halvad harjumused on karmamateeria kõige ehedam näide, sest halvad harjumused hägustavad õiget teadmist, pertseptsiooni, usku ja tegu. Ning miks neist vabanemine võib vahel olla selline peavalu, et lihtsam on neile järele anda. Neist saab vabaneda, kuid see vajab keskmisest rohkem tööd, sest nagu öeldud, on igaühe karmamateeria erinev.

Tags: , , , , ,